Sat. Oct 23rd, 2021
ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

เปิด 5 เงื่อนไขยกเลิก “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”

รัฐบาลเดินหน้าแผนเปิด “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่ 1 ก.ค. นี้   พร้อมกันนี้ ครม. ได้เคาะ 5 เงื่อนไข ในการทบทวนหรือยกเลิกโครงการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. เมื่อ 22 มิถุนายน 2564  มีมติเห็นชอบหลักการเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตามข้อเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยนอกจากมีการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “ภูเก็ตแซนด์บอกซ์” แล้ว ขณะเดียวกันก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ สำหรับแผน “ชะลอ” หรือ “ยกเลิก” โครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” กรณีสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้


ภูเก็ตแซนบ็อกซ์ เนื้อหอม ต่างชาติแห่จองตั๋วบินแล้ว 300 ไฟลต์

ฮักไทย ฮักภูเก็ต กระตุ้นรายได้แสนล้าน คิกออฟรับเปิด ภูเก็ตแซนด์บอกซ์

ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ 1 ก.ค. เปิดแน่นอน โฆษกรัฐบาลย้ำ


5 เงื่อนไขยกเลิก “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”

1. มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 90 ราย/สัปดาห์

2. เกิดลักษณะการกระจายโรคในจังหวัดทั้ง 3 อำเภอ และมากกว่า 6 ตำบล

3. มีการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์ หรือมีการระบาดในวงกว้าง หาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้

4. เรื่องความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย กรณีมีผู้ติดเชื้อครองเตียงโรงพยาบาล ตั้งแต่ 80% ของศักยภาพของจังหวัด

5. มีการพบการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์แบบวงกว้าง แบบควบคุมไม่ได้

มาตรการตั้งรับ 4 ระดับ

โดยตามแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะมีมาตรการปรับเปลี่ยน 4 ระดับดังนี้

1. ปรับลดกิจกรรม ต่างๆ ที่สามารถดำเนินการ

2. ใช้มาตรการ Sealed route เส้นทางการท่องเที่ยว

3. มาตรการกักตัวภายในสถานที่พัก (hotel quarantine)

4. ทบทวนยุติโครงการ Phuket Sandbox

สำหรับพื้นที่ “เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า” หากเกิดการระบาดจนเกินศักยภาพในการรองรับของโรงพยาบาลเกาะสมุย (โรงพยาบาลแม่ข่ายใน 3 เกาะ) เป็นเกณฑ์ โดยสามารถรองรับการติดเชื้อสะสมได้  20 รายต่อ 2 สัปดาห์ ฯลฯ จะดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่วางไว้

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/tourism/news-697941

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *