Fri. Aug 14th, 2020
ไวรัสโคโรนา

เจาะลึกพิษ ไวรัสโคโรนา ฉุดท่องเที่ยวไทยเท่าไหร่กัน

นับตั้งแต่ไวรัสโคโรนาเริ่มแพร่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และขยายวงกว้างไปตามที่ต่างๆ ของโลก รวมถึงไทย ได้สร้างความตื่นตระหนกอย่างมาก จนมีการนำไปเปรียบเทียบกับโรคซาร์สที่ต้นกำเนิดจากจีนเช่นกันที่เกิดขึ้นในปี 2546 ถือเป็น “ประเด็นร้อน” ที่ผมจะมาเล่าให้ฟัง ซึ่งจะ “วิเคราะห์ เจาะลึก” ผลกระทบต่อภาคท่องเที่ยวไทยว่า ไวรัสโคโรนาจะ “กระทบเท่าไหร่ กระทบธุรกิจอะไร กระทบที่ไหน และผู้ประกอบการกลุ่มใด”

เริ่มจาก ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ประเมินว่า ความรุนแรงต่อภาคท่องเที่ยวไทยจากไวรัสโคโรนาอยู่ที่ 70% ของกรณีโรคระบาดซาร์ส เนื่องจากเชื่อว่า การดำเนินการที่เร็วและเข้มงวดของรัฐบาลจีนในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจาย ทำให้คาดว่า ผลกระทบจากไวรัสครั้งนี้จะอยู่ในวงจำกัด โดยจะกระทบต่อภาคท่องเที่ยวไทยหนักสุดในไตรมาสแรก ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีน ทำให้ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมทั้งปี 2563 จะอยู่ที่ 38.7 ล้านคน และรายได้ภาคท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวข้องจะลดลงกว่า 1 แสนล้านบาทหรือคิดเป็น 0.7% ของจีดีพี

หากประเมินจำนวนเงินที่หายไปกว่า 1 แสนล้านบาทนั้นว่า พบว่า 27% ใช้จ่ายค่าที่พักโรงแรม 27% ใช้ด้านการช็อปปิ้ง 18% ใช้ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่เหลืออีก 28% ใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้นเม็ดเงินที่หายไป 2.84 หมื่นล้านบาท จะตกแก่ธุรกิจโรงแรม เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกซึ่งได้แก่ ห้างสรรพสินค้าที่หายไป 2.84 หมื่นล้านบาท และอีก 1.8 หมื่นล้านบาท จะตกแก่ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร

ภาคการท่องเที่ยว

ถามว่า พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบ ต้องไปดูสถานที่ที่ชาวจีนนิยมเดินทางมาเที่ยวในไทย พบว่า จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากสุดจะอยู่ในพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมท่องเที่ยว 7 จังหวัดหลัก ได้แก่ กรุงเทพฯ(32%) ภูเก็ต(29%) ชลบุรี(14%) กระบี่(7%) สุราษฎร์ธานี(7%) เชียงใหม่ (5%) และพังงา (2%)

ที่สำคัญ ต้องวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ ซึ่งพบว่า ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ โรงแรม ซึ่งมีผู้ประกอบการโรงแรมอยู่ในข่ายกว่า 7,500 รายทั่วประเทศ และกว่า 65% ตั้งอยู่ใน 7 จังหวัดท่องเที่ยวหลักของชาวจีนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ขณะที่รายได้ของธุรกิจโรงแรมที่ลดลง 2.84 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง คาดว่ารายได้จะลดลงถึง 49% รองลงมาเป็นโรงแรมขนาดเล็ก 31% และโรงแรมขนาดใหญ่ 20%

ดังนั้น ผลวิเคราะห์ข้างต้น ไวรัสโคโรนากระทบต่อรายได้ท่องเที่ยวกว่า 1 แสนล้านบาท ต่อ 3 ธุรกิจท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ โรงแรม ค้าปลีก และภัตตาคารและร้านอาหารพบว่ากระทบถึง 7.2 หมื่นล้านบาท

มาถึงตรงนี้ ผมคิดว่า ทุกท่านคงพอมองภาพผลกระทบไวรัสโคโรนาต่อภาคการท่องเที่ยวไทยจากข้อมูลที่นำเสนอมาทั้งหมดไม่มากก็น้อย จากนี้…เพื่อนร่วมชาติทุกท่านมาช่วยกันคิดและวิพากษ์ต่อครับว่า เราจะร่วมมือกันแก้ไขและหาทางออกเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวไทยของเราอย่างไรครับ

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

https://www.thansettakij.com/content/money_market/420711