Sun. Jul 12th, 2020
เปิดโรงแรมฮ็อป อินน์ ภูเก็ต

เปิดโรงแรมฮ็อป อินน์ ภูเก็ต

คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดโรงแรม ฮ็อป อินน์ สาขาภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงแรมฮ็อป อินน์ สาขาที่ 22 ในประเทศไทย โดยมีคุณเพชร ไกรนุกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจโรงแรม พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ดิ เอราวัณกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และพนักงานบริษัท เอราวัณฮ็อป อินน์ จำกัด ร่วมในพิธีเปิดด้วย

ในโอกาสนี้บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มอบตู้เปิดจินตนาการ ซึ่งเป็นตู้หนังสือสีสันสดใส พร้อมหนังสือคุณภาพและของเล่นพัฒนาทักษะให้กับโรงเรียนในทุกจังหวัดที่มีโรงแรมฮ็อป อินน์ ตั้งอยู่จังหวัดละ 5 โรงเรียน จำนวน 5 ตู้ โดยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโรงเรียนที่ได้รับตู้เปิดจินตนาการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกะตะ อำเภอกะตะ โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง โรงเรียนบ้านท่าเรือ อำเภอถลาง โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต อำเภอกะรน และโรงเรียนบ้านเกาะนาคา อำเภอป่าคลอก