Fri. Jul 19th, 2019
สามพรานโมเดล

สามพรานโมเดล

แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับ สามพรานโมเดล จัดกิจกรรมพิเศษ Organic Tourism Open House เปิดบ้าน ถ่ายทอดความรู้ แชร์ประสบการณ์ ขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และ Organic Tourism สู่การสร้างระบบอาหารสมดุล

คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และผู้ร่วมก่อตั้ง แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) กล่าวว่า Organic Tourism หรือ การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เป็นการขับเคลื่อนทางสังคม ที่ริเริ่มและดำเนินการโดย แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. และความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สามพรานโมเดล โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ได้มาร่วมขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างจุดขายใหม่ให้กับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืน พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารสั่งซื้อสินค้าอินทรีย์ อุดหนุนชาวบ้านและเกษตรกร

ปัจจุบัน มีโรงแรม ร้านอาหาร ชื่อดังกว่ายี่สิบแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาร่วมขับเคลื่อน รวมถึงองค์กรใหญ่ ๆ อย่าง ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อกฯ และโรงแรม เดอะ สุโกศล มีการลงพื้นที่เชื่อมโยง เริ่มซื้อขายผลผลิตอินทรีย์จากเกษตรกรไปบริการแก่ลูกค้าต่อเนื่องมา 4 เดือนแล้ว นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายองค์กร เช่น เอสแอนด์พี, โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ, MK Restaurant ก็ให้ความสนใจร่วมขับเคลื่อนเช่นกัน จึงอยากจะชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ที่สนใจเข้ามาศึกษาแนวคิด เรียนรู้เส้นทางการขับเคลื่อน มาสัมผัส และเข้าใจวิถีอินทรีย์อย่างแท้จริง เพื่อรวมพลังกันสร้างฐานระบบอาหารให้สมดุล เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน