Thu. Dec 2nd, 2021
สมาคมโรงแรมไทย

สมาคมโรงแรมไทยร่วมงานแถลงข่าว PATTAYA MOVE ON

คุณพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก ร่วมงานแถลงข่าว PATTAYA MOVE ON งานเปิดเมืองพัทยา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์การค้า ลานกิจกรรม ชั้น 1 Central Festival Pattaya Beach พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA+ ให้แก่ตัวแทนจาก 9 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

  • ธุรกิจโรงแรม
  • ธุรกิจศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า
  • ธุรกิจร้านอาหารและคาเฟ่
  • ธุรกิจสปา
  • ธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
  • ธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยา
  • ธุรกิจยานพาหนะ
  • ธุรกิจประกอบการศรีราชา
  • ธุรกิจสนามกอล์ฟ

โดยพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก เป็นตัวแทนธุรกิจโรงแรม รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA+

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *