Sun. Jun 7th, 2020
เอกชนหนุนลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว-ชี้เหมาะสมทำช่วงโลว์ซีซั่น

เอกชนหนุนลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว-ชี้เหมาะสมทำช่วงโลว์ซีซั่น

นายเจริญ วังอนานนท์ อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (ทีทีเอเอ) กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงไตรมาส 2 และ 3 ว่า

แนวคิดที่กระทรวงการคลังจะออกมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 2 และ 3 ถือว่าเป็นการออกมาตรการที่เหมาะสมกับเวลา เพราะช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นช่วงโลว์ซีซันของท่องเที่ยว เนื่องจากเริ่มเปิดเทอมและเข้าสู่หน้าฝน การที่มีมาตการกระตุ้นออกมาจะช่วยทำให้คนที่ลังเลท่องเที่ยวตัดสินใจเร็วขึ้น แต่ในเรื่องภาษีไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้สิทธิมาตรการ มีบางกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานภาษี แต่คิดว่ามาตรการออกมาจะมีผลดีกว่าไม่มีมาตรการอะไรออกมาเลย

นายเจริญกล่าวถึงมาตรการกระตุ้นวงเงิน 2 หมื่นล้านที่กระทรวงการคลังเตรียมไว้ว่า วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท อาจดูน้อยไปหน่อย เพราะทุกครั้งใช้มากกกว่านี้ สิ่งที่อยากเห็นคือมาตรการใหม่ๆ ที่จะมาช่วยเศรษฐกิจๆ โดยเป็นการกระตุ้นอย่างยั่งยืน เพราะเท่าที่ดูรัฐบาลยังใช้มาตรการแบบเดิมๆ นอกจากนี้ยังอยากให้เร่งรัดการเก็บภาษีกลุ่มโอทีเอ (Online Travel Agent) ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในไทย แม้รัฐพยายามเก็บภาษีจากกลุ่มดังกล่าวแต่ยังไม่สำเร็จ ในขณะที่ผู้ประกอบการไทยกลับถูกไล่เก็บภาษีทุกเม็ด เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่อยากให้รัฐบาลใหม่เข้ามาเร่งดำเนินการ เพราะถือเป็นความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.prachachat.net วันที่ 21 เม.ย. 62
www.prachachat.net/tourism/news-317632