Fri. Jul 23rd, 2021

“ภูเก็ต”ชงรัฐรับมือไวรัสระยะ3 ห้ามกลุ่มเสี่ยงเข้าเกาะ 30 วัน

9 องค์กรเอกชนภูเก็ต เสนอรัฐรับมือไวรัสระยะ 3 ขอ 100 ล้านตั้งศูนย์ฉุกเฉินรับมือ พร่้อมเสนอรัฐสั่งห้ามกลุ่มเสี่ยงเข้าเกาะ 30 วัน หลังพบกุมภาพันธ์-มีนาคมประเมินสูญแล้ว 7.5 หมื่นล้าน

รายงานข่าว คณะกรรมการร่วมองค์กรเอกชนจังหวัดภูเก็ต 9 องค์กรหลัก  ได้แก่ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต,สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้,สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต,สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง,สมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรนและบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

ได้ร่วมกันเสนอข้อเรียกร้องให้รัฐบาล สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารภาวะฉุกเฉิน Covid 19 ประจำจังหวัดภูเก็ต (Phuket COVID -19 Crisis Management Command Center) โดยไม่ยึดกรอบอำนาจการบริหารราชการในภาวะปกติ เพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานให้สามารถเตรียมพร้อมและรับมือกับการเข้าสู่การระบาดในระยะที่ 3 และสามารถเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียวที่สั่งการ ควบคุมและกำกับ ดูแลมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเป็นการจัดเตรียมโครงสร้างในการรองรับการระบาดในฉากทัศน์ (scenario) ที่มีความรุนแรงสูงสุด เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่เหตุการณ์จริง

ทั้งนี้ขอให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างน้อย 100 ล้านบาทเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ศูนย์บริหารภาวะฉุกเฉิน Covid 19 ประจำจังหวัดภูเก็ต โดยเน้นไปที่การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น การสร้างระบบเทคโนโลยีในการค้นหา และติดตามการกักกันตัวในที่พำนัก รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่กรณีมีความจำเป็นต้องใช้เป็นโรงพยาบาลสนามสำรองเป็นการล่วงหน้า และเป็นงบประมาณที่สามารถดำเนินงานสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที

โดยภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ขอเสนอให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการด้านการบริหารในภาวะวิกฤตมาเป็นประธานดำเนินงานศูนย์ ที่มิใช่ข้าราชการประจำทั้งจากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข เพราะการดำเนินมาตรการที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จำกัดในการจัดการภูเก็ตในภาวะวิกฤตของทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้แม้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเพียงอุตสาหกรรมเดียวที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต แต่เวลานี้ต้องเลือกระหว่างการสร้างภูเก็ตให้เป็นชุมชนที่แข็งแรง และพร้อมที่จะกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกในระยะเวลาข้างหน้า หรือ การยังคงเปิดรับนักท่องเที่ยว และปล่อยให้ประชาชนชาวภูเก็ตไปเสี่ยงกับการติดเชื้อจากนักท่องเที่ยว และทำให้สุขภาพโดยรวมของประชาชนเสื่อมลง

ทางองค์กรเอกชนภูเก็ตขอยืนยันที่จะให้มีมาตรการสกัดนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโดยเด็ดขาดเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน โดยเน้นประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ และไม่จำกัดเฉพาะประเทศที่ได้รับการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดทอนโอกาสการแพร่ระบาดของ Covid 19  ในภูเก็ต 

โดยการยอมได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในระยะสั้นจากการสกัดนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยง มีโอกาสที่จะทำให้ภูเก็ตสามารถกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับโลกได้ในเวลาอีกไม่นาน และมีข้อได้เปรียบมากกว่าการปล่อยให้จังหวัดภูเก็ตมีประชาชนชาวภูเก็ตติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และมีภาพลักษณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้ติดเชื้อมา อันจะนำมาซึ่งความเสียหายทั้งเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว

สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวภูเก็ตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2563 ตัวเลขผู้โดยสาร เดินทางเข้ามาทางสนามบินภูเก็ตในเดือนกุมภาพันธ์มีจำนวนลดลงจากปีที่แล้วเฉลี่ย 42% แบ่งเป็นผู้โดยสารชาวต่างชาติจากเที่ยวบินจากต่างประเทศลดลง 48% และผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเที่ยวบินภายในประเทศที่ลดลง 36%

นอกจากนี้ยังพบว่าตัวเลขผู้โดยสารวันที่  1-10  มีนาคม 2563 มีจำนวนลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันโดยเฉลี่ยที่ 52%  แบ่งเป็นผู้โดยสารต่างชาติจากเที่ยวบินที่เดินทางมาจากต่างประเทศลดลงประมาณ 64% และผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเที่ยวบินภายในประเทศที่ลดลงประมาณ 38%  

ผู้โดยสารจากเที่ยวบินจากต่างประเทศที่มีการลดลงอย่างชัดเจนคือ จากจีน,ฮ่องกง และเกาหลีใต้ ในขณะที่ผู้โดยสารชาวอินเดียเริ่มได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินตรงจากอินเดีย และเที่ยวบินในประเทศก็ลดลง

ส่วนการปิดประเทศของอิตาลี และจากการประกาศปิดประเทศห้ามเดินทางของรัฐบาลในหลายประเทศในยุโรป ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ซึ่งในบางประเทศนิยมเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตในช่วงฤดูร้อน เช่น เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ และฝรั่งเศส และยังพบว่าการจองล่วงหน้าลดลงมากในเดือนมีนาคม เมษายนและพฤษภาคม

อย่างไรก็ดีสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ประเมินตัวเลขการสูญเสียทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ ราว 24,500 ล้านบาท และส่งผลต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งระบบอีกอย่างน้อย 18,960 ล้านบาท (ไม่รวมการสูญเสียจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)  เดือนมีนาคมผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรงอย่างน้อยราว 29,700 ล้านบาท และส่งผลต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งระบบอีกอย่างน้อย 20,960 ล้านบาท (ไม่นับรวมการสูญเสียจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ https://www.thansettakij.com/content/business/425014

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *