Sun. May 19th, 2019
วอนแก้ปัญหาโรงแรมเถื่อน ชี้ระดับ 3 ดาว กระทบหนัก

วอนแก้ปัญหาโรงแรมเถื่อน ชี้ระดับ 3 ดาว กระทบหนัก

สมาคมโรงแรมร้อง สถานการณ์ยังแย่ ที่พักผิดกฎหมายตัดราคา ระบุ 3 ดาวกระทบมากสุด วอนรัฐเร่งแก้ไขปัญหา

น.ส.ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า อุปสรรคของการทำธุรกิจโรงแรมในขณะนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบหนักกับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจโรงแรม คือ การแข่งขันกับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจโรงแรมแบบไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวมีการตัดราคาที่พักผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายค่อนข้างรุนแรง

ทั้งนี้ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวมากสุด เมื่อเทียบกับโรงแรมระดับ 5 ดาว เนื่องจากผู้ประกอบการดัดแปลงอาคารเป็นโรงแรมแข่งกับ 3 ดาวได้ง่าย

น.ส.ศุภวรรณ กล่าวว่า อยากให้ภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นจึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาทำงานร่วมกับสมาคม เพื่อแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งหากภาครัฐช่วยแก้ไขมั่นใจว่าจะทำให้ภาพรวมธุรกิจโรงแรมโตปีละกว่า 10-20% ได้แน่ ปัจจุบันโรงแรมมีมูลค่า 25% ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3.3 ล้านล้านบาท


ที่มา : Posttoday วันที่ 26 ส.ค. 61
www.posttoday.com/market/news/562066