Sun. Jun 7th, 2020
ธุรกิจโรงแรมหาดใหญ่ 2.5 หมื่นห้องเดี้ยง Q1 ลูกค้าหด 20% ดิ้นปรับตัว-ถูกเทกโอเวอร์เพียบ

ธุรกิจโรงแรมหาดใหญ่ 2.5 หมื่นห้องเดี้ยง Q1 ลูกค้าหด 20% ดิ้นปรับตัว-ถูกเทกโอเวอร์เพียบ

หาดใหญ่หงอย – อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในอดีตถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากทั้งคนไทย และชาวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยว และช็อปปิ้งสินค้าราคาถูก แต่ปัจจุบันซบเซาลงมาก จากภาพรวมเศรษฐกิจที่ซบเซา และโลกที่เปลี่ยนแปลงสินค้าราคาถูกหลายชนิดสามารถช็อปปิ้งได้ทางออนไลน์ ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบหนัก

ผู้ประกอบการโรงแรมสงขลากว่า 25,000 ห้องเดี้ยง หลังภาพรวมไตรมาสแรกเศรษฐกิจซบลูกค้าหายกว่า 20% ดิ้นปรับโครงสร้างใหม่ ปรับลดพนักงาน บางรายไปไม่ไหวถึงขั้นประกาศขายกิจการ บางส่วนถูกเทกโอเวอร์รีโนเวตใหม่ คาดหลังเลือกตั้งเศรษฐกิจจะดีขึ้น พร้อมวอนรัฐบาลใช้นโยบายฟรีวีซ่าให้ต่างชาติ หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้น

แหล่งข่าวจากวงการธุรกิจท่องเที่ยว เปิดเผยว่า เศรษฐกิจที่ซบเซาหลายปีต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารทะเล อาหารประเภทรังนก และหูฉลาม ฯลฯ มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนา และยุบเลิกกิจการไปจำนวนหลายแห่งด้วยกัน ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ห้างสรรพสินค้ามีการปรับลดพนักงานในบางแผนก และโรงแรมรุ่นเก่า มีการปรับปรุงกิจการ เช่น ยกเลิกห้องประชุม ห้องอาหาร ยกตัวอย่างโรงแรมซากุระแกรนด์วิว โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ ฯลฯ มีการเปลี่ยนมือ ปรับปรุงพัฒนากิจการใหม่

นายศิลวัฒน์ สุวรรณวงศ์ นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ สงขลา ที่มีสมาชิกกว่า 100 แห่ง เปิดเผยว่า ธุรกิจโรงแรมไตรมาสแรกปี 2562 อยู่ในภาวะนิ่งมาก โดยยอดลูกค้าที่มาใช้บริการหายไปประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ หากเทียบในภาวะปกติยอดลูกค้าที่มาใช้บริการมีประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ แต่คาดว่าหลังการเลือกตั้งทิศทางธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยวจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เพราะความเชื่อมั่นต่าง ๆ จะกลับมา

สำหรับสถานการณ์การลงทุนธุรกิจโรงแรมในปี 2562 มีโรงแรมเปิดให้บริการใหม่ 3 แห่ง และไตรมาส 2 จะมีเปิดเพิ่มอีก 2 แห่ง รวมเป็น 5 แห่ง โดยแต่ละโรงแรมมีปริมาณห้องพักเฉลี่ยประมาณ 70 ห้อง นอกจากนี้ มีโรงแรมเก่าที่ถูกซื้อกิจการ และนำมาปรับปรุงโครงสร้างใหม่อีกหลายแห่ง โดยปัจจุบันภาพรวมจังหวัดสงขลามีปริมาณห้องพักของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ตต่าง ๆ ให้บริการทั้งหมดรวมกันประมาณกว่า 25,000 ห้อง

นายสุรพล กัมพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า รายได้หลักของจังหวัดสงขลาส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจการท่องเที่ยว จึงขอฝากไปยังรัฐบาลใหม่ ให้ความสำคัญมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการผ่อนผันวีซ่า จะต้องดำเนินการให้รวดเร็ว ขณะนี้ยังล่าช้ากว่าประเทศอื่น ขณะที่ต่างประเทศได้ดำเนินการไปเกือบครึ่งโลกแล้ว ที่ผ่านมาทางภาคเอกชนพึ่งพาตัวเองในการขับเคลื่อนมาตลอด

อนึ่ง สำนักงานคลังจังหวัดสงขลารายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ปี 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0-5.0) ขยายตัวต่อเนื่องจากร้อยละ 3.0 ในปีที่ผ่านมา โดยด้านอุปทานขยายตัวร้อยละ 5.6 จากภาคเกษตร ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 9.4, 5.6 และร้อยละ 4.4 ตามลำดับ ส่วนด้านอุปสงค์คาดว่าขยายตัวร้อยละ 3.4 จากการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 5.9, 5.5 และร้อยละ 3.5 ตามลาดับ ส่วนการค้าชายแดน คาดว่าหดตัวร้อยละ -1.0

ด้านอุปทาน ปี 2562 คาดว่าขยายตัวร้อยละ 5.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.6-6.6) ขยายตัวต่อเนื่องจากร้อยละ 5.3 ในปีที่ผ่านมา จากภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยภาคเกษตร คาดว่าขยายตัวร้อยละ 9.4 เร่งตัวขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ 1.4 ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยางพาราเพิ่มขึ้นตามเนื้อที่กรีดยางเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.4 เนื่องจากยอดการสั่งซื้อจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาหารทะเลแปรรูปที่มียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น และภาคบริการ คาดว่าขยายตัวร้อยละ 5.6 ชะลอตัวจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 8.6 เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นักท่องเที่ยวยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ส่งผลต่อการลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักที่สำคัญ


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.prachachat.net วันที่ 29 เม.ย. 62
www.prachachat.net/local-economy/news-320518