Sat. Jun 6th, 2020
ททท.

ททท.ชู “ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” แคมเปญอันดับ 1 ปี 63

ททท.ร่วมบางจาก-เมืองพัทยา เร่งส่งเสริมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ลดพลาสติกใช้แล้วทิ้ง-เร่งนำกลับมาใช้ใหม่ ยกระดับ ปั้นน้องเต่าจากขวดน้ำเหลือทิ้ง เตือนใจนักท่องเที่ยว

นายยุทธศักดิ์​ สุภสร​ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ได้จับมือกับบางจากและเมืองพัทยา เพื่อจัดทำโครงการ “ลดโลกเลอะ x รักษ์ปันสุข” ด้วยการรวมพลังและความร่วมมือในการลดใช้พลาสติกและหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากปัญหาขยะล้นเมืองนับเป็นปัญหาสำคัญที่เรื้อรังมานาน และจากการสำรวจล่าสุดพบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะทางทะเลและขยะมูลฝอย จำนวน 27.8 ล้านตัน​ เป็นขยะพลาสติกปริมาณ 2 ล้านตัน และมีการนำมารีไซเคิลเพียงแค่ 500,000 ตัน หรือประมาณ 25% เท่านั้น

ทำให้ไทยถูกจัดอันดับอยู่ในที่ 5 ของโลกที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการจัดการขยะ ก่อนที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อแก้ปัญหาขยะทะเลและพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว รวมถึงขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถปรับอันดับประเทศที่มีขยะทางทะเลสูงสุดในโลกจากอันดับ 5 ลงมาอยู่ที่อันดับ 10 ได้สำเร็จ

ที่ผ่านมา ททท.เองได้ทำปฏิญญา “ลดโลกเลอะ” กับหน่วยงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และในโอกาสที่ ททท. จะครบรอบ 60 ปี ในปี 2563 ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องให้เป็นแคมเปญอันดับ 1 ของปีนี้

“พร้อมกันนี้ยังได้กำหนดเป้าหมายลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 ลดขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) อาทิ หลอด ฝาครอบแก้ว ถุง กล่องอาหาร พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุสำหรับทดแทนพลาสติกและภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น การใช้ถุงผ้า กระบอกน้ำ กล่องข้าวพกพา หลอดดูดน้ำจากวัสดุธรรมชาติ การใช้ผ้าเช็ดหน้า เพื่อไม่สร้างภาระในการกำจัดให้กับแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน อีกทั้ง ยังช่วยรักษาความสวยงามให้คงอยู่ตลอดไป”

ด้านนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 35 ปีบางจากฯ บริษัทฯ ได้ต่อยอดโครงการรักษ์ ปัน สุข ด้วยการร่วมมือกับ ททท. จัดทำโครงการ “ลดโลกเลอะ x รักษ์ปันสุข” เพื่อรณรงค์การลดขยะพลาสติกกับกลุ่มนักเดินทาง โดยจัดจุดรวบรวมและรับบริจาคขวดน้ำดื่ม PET ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี ระยอง จันทบุรี จำนวน 262 จุด

เพื่อนำขวด PET ไปสร้างประติมากรรมรูปเต่ามะเฟืองแม่ลูกพร้อมนิทรรศการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 – มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นสัญลักษณ์รณรงค์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะจัดงานเปิดตัวประติมากรรมอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 ธันวาคมนี้หลังจากนั้น จะนำขวดพลาสติกทั้งหมดไปรีไซเคิลผลิตเป็นหมวกกันแดดเพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ดูแลรักษาความสะอาดในเมืองพัทยานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

https://www.prachachat.net/tourism/news-395493