Sun. Sep 20th, 2020
InfoComm Southeast Asia

คาดการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2564 ชี้แนวโน้มโอกาสในการเติบโตสาหรับธุรกิจ Pro-AV ทั่วโลก

29 กรกฎาคม 2563 – ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2564 และจะเป็นหนึ่งในตลาดที่มีแนวโน้มดีที่สุดในโลก งาน InfoComm Southeast Asia เป็นเวทีสาหรับธุรกิจการสื่อสารด้วยภาพและเสียงระดับมืออาชีพเพื่อใช้ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและทาให้ธุรกิจเติบโตขึ้น

แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2563 จะมืดมนและเกิดการชะลอตัว ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ต่างก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งในปี 2564

โดย ADB ได้คาดการณ์ว่าการฟื้นตัวจะสูงถึงร้อยละ 4.7 ในขณะที่ผลรายงานประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจจาก IMF คาดว่าตลาดจะฟื้นตัวถึงร้อยละ 6.2 IMF ยังคาดการณ์อีกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร เศรษฐกิจจะเติบโตถึงร้อยละ 4.8 ในปี 2564

กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้การจัดกลุ่มของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา พม่า บรูไนและลาว

แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเกิดการชะลอตัวในปี 2563 เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเกิดการหดตัวในระดับที่น้อยกว่า จากข้อมูลของ IMF ระบุว่า ในปี 2563 เศรษฐกิจโลกจะหดตัวถึงร้อยละ 4.9 ในขณะที่เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะหดตัวเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น

คุณริชาร์ด ตัน กรรมการบริหาร InfoCommAsia Pte Ltd ผู้จัดงาน InfoComm Southeast Asia กล่าวว่า “เศรษฐกิจโลกกาลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ในปีนี้เนื่องจากการระบาดไปทั่วโลกของไวรัส COVID-19 รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง แต่เห็นได้ชัดว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในจุดที่ดีที่สามารถกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมจากวิกฤตการณ์ระดับโลกในครั้งนี้”

InfoComm Southeast Asia ได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆ มากมาย เมื่อสามารถดึงดูดนักธุรกิจในภูมิภาคมาเข้าชมงานได้ถึง 7,743 ราย จากการเปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 และได้กลายเป็นงานแสดงโซลูชั่นการสื่อสารด้วยภาพและเสียงแบบบูรณาการระดับมืออาชีพที่สาคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณตันกล่าวเสริมว่า “สาหรับธุรกิจที่กาลังมองหาตลาดใหม่และโอกาสในการเติบโตในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือจุดที่สดใสและจะยังคงสว่างสไวต่อไป”
นั่นเป็นเพราะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของชนชั้นกลางในภูมิภาค ซึ่งเติบโตขึ้นเป็นสองเท่าจากปี 2555 มีอานาจในการใช้จ่ายที่สูงขึ้นรวมถึงการเติบโตของเมืองต่างๆและเมืองอัจฉริยะ ซึ่งทาให้เกิดความต้องการในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น

นอกจากการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น เหตุการณ์ต่างๆ ทั่วโลกยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจในด้านดิจิตัลและเทคโนโลยี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงความต้องการใช้ดิจิตัลและนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มสูงขึ้นด้วย

ยกตัวอย่างเช่น หนึ่งในหน้าที่สาคัญของกลุ่มทางานของอาเซียนคือได้มีแผนรองรับสถานการณ์ COVID-19 เพื่อฟื้นฟูภูมิภาคร่วมกัน โดยการใช้การสื่อสารโทรคมนาคมและการจัดการสุขภาพแบบดิจิตัล เพื่อจัดการกับการระบาดของ COVID-19

อีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของงาน InfoComm Southeast Asia 2021 ก็คือ งาน NIXT Southeast Asia งานใหม่ล่าสุดสาหรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต สองงานนี้จะจัดคู่กันโดยบริษัท InfoCommAsia เช่นกัน

NIXT – Next Integrated Experience Technology – เป็นแพลตฟอร์มแรกของโลกที่นาเสนอโซลูชั่นสู่ธุรกิจแห่งอนาคตโดยการนาผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจทั้งหมดมารวมกันในกระบวนการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อยกระดับเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต เช่น AI, 5G, Robotics, Wearables, Quantum Computing และ IoT

NIXT Southeast Asia จะเป็นแพลตฟอร์มซึ่งดึงดูดกลุ่มธุรกิจและ ผู้ใช้ โดยผสมผสานเทคโนโลยีจาก NIXT และ InfoComm Southeast Asia ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถปรับใช้โซลูชั่นแห่งอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คุณตันกล่าวว่า “เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ทาให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องของความสาคัญของเทคโนโลยีที่ไม่เพียงแต่จะเตรียมเราให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่คล้ายกันในด้านการดูแลสุขภาพ แต่ยังก่อให้เกิดวิถีการใช้ชีวิตแบบดิจิตัลในอนาคต หลังการแพร่ระบาดอีกด้วย”

เขากล่าวเสริมว่า “ความต้องการใช้งาน Pro AV และรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ในภูมิภาคนั้นชัดเจนแล้วตั้งแต่ปี 2562 แต่เหตุการณ์ทั่วโลกผลักดันให้เกิดกระบวนการนี้เร็วขึ้น ท่ามกลางความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นต่อการค้าโลก InfoComm Southeast Asia จะเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมความหลากหลายจากแบรนด์ทุกประเทศทั่วโลกเพื่อการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคที่มีแนวโน้มการเติบโตที่น่าจับตามองแห่งนี้”

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจาก InfoCommAsia ได้ที่ www.infocomm-sea.com

ที่มา : InfoComm Southeast Asia

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *