Thu. Dec 2nd, 2021
ท่องเที่ยวไทย 2016

ท่องเที่ยวไทย 2016

สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ด้วยความหวังอยู่ตลอดเวลาว่าปีนี้ต้องดีกว่าปีที่แล้ว แต่จะจริงหรือไม่จริงลองพิจารณาสิ่งที่มีความเคลื่อนไหวในหลายๆ เรื่อง 

ซึ่งพวกเราที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมก็คงทราบกันแล้วไม่มากก็น้อย เรื่องแรก คงไม่พ้นเรื่องของการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานใน 8 สาขา ซึ่งท่องเที่ยวก็เป็นสาขาที่ 8 มีทั้งสิ้น 32 ตำแหน่งงาน เป็นโรงแรม 23 สาขา ท่องเที่ยว 9 สาขา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หมายความว่า ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปรัฐบาลแต่ละประเทศจะเริ่มเจรจาทีละคู่ หรือเรียกว่าการเจรจาทวิภาคี ในรายละเอียดว่าจะทำกันอย่างไรให้สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกขึ้น จะให้ไปมากันปีละเท่าไร การขออนุญาตทำงาน การขอเข้าเมือง จะมีขั้นตอนให้ง่ายขึ้นได้อย่างไร เจ็บไข้ได้ป่วยจะทำอย่างไร ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ต้องจับเข่าคุยกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเริ่มเจรจาทั้งทางด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานและการลงทุนก็ต้องมีการเดินทางกันไปมาบ่อยขึ้น การท่องเที่ยวก็เริ่มขยับตัวตามไปด้วยจะมากจะน้อยแต่ก็ดีกว่าไม่มี

เรื่องที่สอง ก็จะเห็นการกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวไทย โดยการให้รางวัลสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นรายเดือน ค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีก็อาจเพิ่มขึ้นในปีใหม่นี้ มีการจัดมหกรรมไทยเที่ยวไทยอย่างยิ่งใหญ่ที่สวนลุมพินี เชื่อว่าพรรคพวกเราชาวโรงแรมในภูมิภาคคงได้รับอานิสงค์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย

เรื่องต่อมาที่น่าสนใจ คือ การเริ่มวางนโยบายการเน้นเรื่องนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยตั้งเป้าในการสร้างรายได้ 2.5 ล้านล้านบาท มีการพูดถึงเรื่องการทำยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและที่สำคัญ คือ การบูรณาการงบประมาณไม่ให้กระจัดกระจายเหมือนในอดีต ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวต่อเนื่อง ทำให้การผลักดันยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี

เรื่องที่สี่ จะเห็นความเคลื่อนไหวในการจัดการผู้ที่กระทำผิดกฎหมายที่เข้มข้นมากขึ้น กลุ่มนอมินีทั้งหลายก็เริ่มถูกจับกุม โดยนำกฎหมายหลายฉบับเข้ามาจัดการ เพื่อสามารถยึดเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจัดการตรวจสอบภาษีย้อนหลังกับกลุ่มบริษัทนำเที่ยวที่ชักศึกเข้าบ้านและจะขยายการเข้มงวดไปสู่เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นในปีนี้

เรื่องสุดท้าย ก็เป็นเรื่องที่อัตราค่าที่พักยังไม่กระเตื้องขึ้น เนื่องจากจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นมากกว่าความต้องการของตลาด และที่สำคัญจำนวนห้องพักที่ผิดกฎหมายก็มีมาก ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการไปทุกจังหวัดแล้วให้กวดขันจับกุมโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาต และได้มีการจับปรับไปไม่น้อยแต่ก็ยังไม่หมด

การแก้ปัญหาระยะยาว คือ กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งคณะทำงานแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจ ซึ่งเชื่อว่าจะมีแก้ไขกฎหมายให้มีการเพิ่มเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในใบเสร็จรับเงิน มิฉะนั้น จะไม่สามารถมาเบิกเงินกับภาครัฐได้ หรือมาขอลดหย่อนภาษีได้ และในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขายห้องพักจะต้องแสดงเลขที่ใบอนุญาต

ด้วยทั้งหมด คือ ความเคลื่อนไหวของภาครัฐในปีใหม่นี้ คิดว่าโดยรวมแล้วน่าจะเป็นผลดีกับการท่องเที่ยวแน่นอน ขอให้โชคดีปีใหม่ครับ

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *