Tue. May 21st, 2019
ว่าด้วยความรับผิดบางประการต่อการเดินอากาศ

ว่าด้วยความรับผิดบางประการต่อการเดินอากาศ

ช่วงนี้ผู้คนในวงการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงพวกเราชาวโรงแรมด้วยคงได้รับข่าวดีกันบ้างแล้ว ในเรื่องที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ได้ยกเลิกการให้สัญลักษณ์ธงแดงกับประเทศไทย ส่งผลให้สายการบินสัญชาติไทยทั้งหลายสามารถเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศได้มากขึ้น ผลที่เราได้ก็คือจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นนั่นเอง

เนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้จะพบว่าพวกเรากันเองก็ยังละเมิดกันบ้าง (ถึงแม้จะไม่ทำเป็นประจำ) จึงควรต้องทราบเพราะโทษค่อนข้างรุนแรงกว่าที่ทำบนภาคพื้นดิน และที่แน่ๆ คือ การบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดกว่า รายละเอียดที่ควรทราบ มีดังนี้

  1. ผู้ไม่เชื่อฟังคำสั่งของนักบินหรือพนักงานที่สั่งในนามของนักบิน ที่สั่งเพื่อรักษาความเรียบร้อยในเครื่องบินจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้าสั่งเรื่องความปลอดภัยแก่เครื่องบิน บุคคลหรือ ทรัพย์สิน จำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2. สูบบุหรี่บนเครื่องบิน ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาห้ามใช้ มีสิ่งที่ประกาศห้ามนำขึ้นเครื่องมาด้วย ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ถ้าการกระทำดังกล่าวมีผลให้เกิดการขัดข้องแก่อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
    สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  3. ผู้ที่ทำให้เครื่องตรวจจับควันหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยไม่ทำงาน จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  4. ผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นบนเครื่องบิน จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  5. ผู้กระทำต่อร่างกายผู้อื่นโดยความมุ่งหมายทางเพศ กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัลโดยการเปลือยหรือเปิดเผยส่วนของร่างกาย หรือ ใช้วาจาลวนลามหรือแสดงกิริยาท่าทางอันเป็นการลามก จำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสน สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  6. ผู้ที่ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น ทำให้เสียทรัพย์ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือใช้สารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในเครื่องบิน ถ้าการกระทำข้างต้นทั้งหมดน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินหรือบุคคลในอากาศยาน จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  7. ผู้ที่ใช้กำลังทำร้ายนักบินหรือพนักงานบนเครื่องบิน หรือทำให้คนเหล่านี้เกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็ญ ไม่ว่าโดยวิธีใด ถึงขั้นรบกวนการปฏิบัติหน้าที่หรือทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานลดลง จำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  8. ผู้แจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารที่เป็นเท็จทำให้ผู้อื่นตื่นตกใจ จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งหมดคือโทษปกติที่ผู้โดยสารทั่วไปอาจกระทำไปด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือกระทำโดยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรืออาจจะมีอารมณ์ชั่ววูบ ส่วนที่เจตนาทำให้เครื่องบิน หรือผู้โดยสารทั้งหมดมีอันตรายด้วยเหตุต่างๆ ไม่ว่าการจี้เครื่องบิน การทำลายชิ้นส่วนที่มีผลให้เครื่องบินตก โทษก็จะสูงถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิต