Fri. May 14th, 2021
บังคับใช้กฎหมายห้ามดื่มเหล้าบนรถ-โรงงาน

บังคับใช้กฎหมายห้ามดื่มเหล้าบนรถ-โรงงาน

เริ่มบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ทั้ง ๒ ฉบับ ห้ามขาย-ดื่มในโรงงานและห้ามดื่มบนรถโดยสารทุกประเภท 

นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ทั้ง ๒ ฉบับ

ได้แก่ ๑.การห้ามขายหรือห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการ โรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วัน หลังจากลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ ๗ ส.ค.๒๕๕๕ ๒.การห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางสาธารณะขณะขับขี่ หรือโดยสารอยู่บนรถทุกประเภท มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่๘ส.ค.๒๕๕๕

นาย จะเด็จ กล่าวว่า ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เห็นความสำคัญ ทำกฎหมายให้เป็นจริง เชื่อว่าจะช่วยลดสถิติการเสียชีวิต พิการ บาดเจ็บ ในทุกช่วง โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ในอีกไม่กี่เดือนนี้ เพราะที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตสูงเฉลี่ยวันละ ๖๐-๖๖ ราย ส่วนวันธรรมดามีประมาณ ๓๐ ราย รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทต่อปี โดยที่บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลย ที่สำคัญมักพบว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่มต้องมาตกเป็นเหยื่อ อย่างไรก็ตามแม้จะมีกฎหมายแล้ว การบังคับใช้ก็ต้องจริงจังและเข้มงวด ซึ่งสามารถพิสูจน์ผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า กฎหมายนี้จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาได้เป็นรูปธรรม แต่ถ้าจะให้ได้ผลยิ่งขึ้นต้องมีมาตรการเสริมเรื่องการจำกัดการซื้อ การออกใบอนุญาตขาย

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *