Wed. May 22nd, 2019
Google Trips เครื่องมือวางแผนเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก

Google Trips เครื่องมือวางแผนเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก

ไม่นานมานี้ Google ได้ปล่อยโมบายแอปพลิเคชันที่ชื่อ Google Trips มาให้ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนได้ดาวน์โหลดไปใช้กันฟรีๆ อย่างที่เราทราบกันดีว่า Google คือ ผู้ให้บริการออนไลน์ที่ทรงอิทธิพลในอันดับต้นๆ ของโลก การที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ออกมานั้น บรรดาผู้ใช้งานย่อมต้องคาดหวังว่าจะมีความไม่ธรรมดาเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และก็เป็นไปตามนั้น เพราะ Google Trips เป็นโมบายแอปพลิเคชันที่นำมาช่วยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นเป้าหมายก็คือนักท่องเที่ยวที่ต้องการ Navigator เป็นผู้ช่วยด้านเนื้อหาและข้อมูลท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผนที่ตนต้องการมากที่สุด

โดยข้อมูลที่ Google Trips นำเสนอมานั้น นอกจากจะถูกจริตผู้คนที่นิยมการท่องเที่ยวแล้วยังช่วยลดเวลาในการตระเตรียมแผนการก่อนการเดินทางในฤดูแห่งการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย ที่สำคัญก็คือ เมื่อมีแผนการเดินทางที่ดีก็ย่อมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงไปได้มาก หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเกิดความคุ้มค่ากับเม็ดเงินของนักท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกเขาจะได้รับนั่นเอง

Google Trips อาจไม่ใช่โมบายแอปพลิเคชันตัวแรกที่ถูกนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับการใช้งานในลักษณะนี้ เพราะหากเข้าไปสืบค้นหาโมบายแอปพลิเคชันที่ใช้งานในลักษณะเดียวกันที่ Apple App Store หรือ Google Play Store ก็จะพบว่ามีโมบายแอปพลิเคชันประเภทนี้อยู่ค่อนข้างมากแต่สิ่งที่ทำให้ Google Trips แตกต่างออกไปก็คือการมี Google ผู้เป็นเจ้าของ Google Search ระบบบริการสืบค้นข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเจ้าภาพนั่นเอง ดังนั้น ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จะถูกส่งผ่านมายัง Google Trips ย่อมมีความน่าเชื่อถือและความแม่นยำสูงกว่า

สำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว ปัญหาที่มักจะสร้างความกดดันให้กับพวกเขาอย่างมาก คือ แผนที่ได้วางไว้มีอันต้องปรับเปลี่ยนอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของข้อมูล ซึ่งทำให้ต้องเสียเวลาไปกับการจัดการปัญหาดังกล่าว แน่นอนเวลาในการท่องเที่ยวก็ย่อมลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน Google Trips คือ โมบายแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนในการท่องเที่ยวได้โดยง่าย ทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดอันเกิดจากสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในแผนการท่องเที่ยวได้อีกด้วย ขอเพียงผู้ใช้มีบัญชีของ Gmail ซึ่งบัญชีดังกล่าวนี้ต้องเป็นบัญชีหลักที่ใช้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกด้วย เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วรถ จองห้องพักโรงแรม จองสถานที่ท่องเที่ยว ปักหมุดสถานที่เที่ยว หรือสำหรับกำหนดระยะเวลาเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้ื ท่านผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลด Google Trips ไปทดลองใช้งานได้จาก https://get.google.com/trips/

ความสามารถของ Google Trips

  1. Google Trips มีข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวกว่า 200 เมืองใหญ่ทั่วโลก และแน่นอนข้อมูลเหล่านี้กำลังเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ ในทุกๆ วัน
  2. Google Trips เป็นแอปพลิเคชันสำหรับติดตั้งบนอุปกรณ์สื่อสารพกพา เช่น โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งได้ฟรี
  3. เมื่อทำการ Log in เข้าใช้งาน Google Trips จะแสดงข้อมูลการจองและวางแผนเดินทางต่างๆ ที่ถูกซิงค์มารวมกันโดยอัตโนมัติทำให้ง่ายต่อการจัดการ โดยที่ไม่ต้องไม่เสียเวลาค้นหาข้อมูลเก่าๆ และด้วยความสามารถในส่วนนี้ จะทำให้ผู้ใช้รู้สึกได้ทันทีว่า Google Trips เปรียนเสมือนไกด์ส่วนตัวที่คอยช่วยเหลือเราตั้งแต่เริ่มไปจนจบทริปเลยทีเดียว
  4. ข่าวดีก็คือแผนการท่องเที่ยวใดๆ ที่ผู้ใช้ได้วางแผนไว้สามารถดาวน์โหลดลงมาใช้งานได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นั่นคือสามารถใช้งานในลักษณะ Offline ได้
  5. นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่ Google Trips จะแนะนำแล้ว หากผู้ใช้อยากท่องเที่ยวในสถานที่ใดที่แตกต่างออกไป ผู้ใช้ก็เพียงพิมพ์ชื่อสถานที่ที่ต้องการและกดปุ่นค้นหา (Search) ข้อมูลที่ต้องการก็จะปรากฏขึ้นทันที ซึ่งก็รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ บาร์ หรือผับอีกด้วย
  6. ข้อมูลสถานที่ท่องเทียวใดๆ ที่เห็นว่าควรไปเยี่ยมเยือนสักครั้งแต่ยังไม่สะดวกนักในช่วงเวลานี้ก็สามารถที่จะปักหมุด Favorite เอาไว้ดูภายหลังได้
  7. หากนักท่องเที่ยวไม่เคยมาเที่ยวยังสถานที่ที่วางแผนเอาไว้ การเลือกใช้งานในหมวด Day Plans จะสามารถตอบโจทย์ตรงจุดนี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะเป็นส่วนที่รวบรวมประสบการณ์การท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ เอาไว้ ซึ่งจะเป็นการคัดสรรจุดท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ โดยจะเป็นการกำหนดโปรแกรมการท่องเที่ยวเอาไว้แบบวันต่อวัน
  8. ข้อมูลวิธีกำรเดินทำง เช่น สถำนที่จอดรถโดยสำรประจำทำง รถแท็กซี่ หรือที่เช่ำรถสำหรับขับท่องเที่ยวเองพร้อมอัตรำรำคำค่ำใช้จ่ำยที่นักท่องเที่ยวสำมำรถตัดสินใจได้ง่ำยยิ่งขึ้น
  9. ข้อมูลสำคัญๆ ที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องทราบ เช่น สถานพยาบาลเวลาเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่ตั้งสถานทูต ที่ตั้งสถานีตำรวจ สถานที่แลกเปลี่ยนเงินตรา เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน ก็มีด้วยเช่นกัน

เชื่อว่าแต่นี้ต่อไปความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีจะถูกนำมาพัฒนาระบบบริการ หรือเครื่องมือที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ประกอบการจะได้ทดลองใช้งานเพื่อศึกษา และหาแนวทางในการนำความสามารถของเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินการในธุรกิจของตนต่อไป