Tue. May 21st, 2019
ดูแลสุขภาพ Web Hosting เพื่อป้องกันเว็บไซต์ล่มก่อนถึงช่วง High Season

ดูแลสุขภาพ Web Hosting เพื่อป้องกันเว็บไซต์ล่มก่อนถึงช่วง High Season

ระยะหลังมานี้เชื่อว่าท่านผู้ประกอบการหลายท่านคงเคยได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับเว็บไซต์ล่มกันอยู่บ่อยครั้ง จนบางท่านอาจจะกำลังเริ่มรู้สึกว่า นี่น่าจะเป็นเรื่องปกติหรืออย่างไร แต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เว็บไซต์ล่มนั้นถือเป็นเรื่องร้ายแรงและผิดปกติอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้ผู้เข้าเว็บฯ ไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบบริการบนเว็บไซต์ใดๆ ได้แล้ว ท่านผู้ประกอบการผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ก็ย่อมเสียโอกาสในการให้บริการ พาลจะลดความเชื่อมั่นจากบรรดาผู้ที่ต้องการจะเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์อีกด้วย

ในส่วนของเว็บไซต์ที่ต้องเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง อย่างเว็บไซต์ของโรงแรมนั้น หากบังเอิญมีอันต้องล่มไปสักสิบหรือยี่สิบนาที ก็เชื่อแน่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บไซต์ก็คงจะอยู่กันไม่เป็นสุข และคงต้องเร่งรีบหาทางแก้ไขกันโดยเร็วที่สุด เพราะหากในช่วงเวลาดังกล่ามีผู้ใช้บริการเข้ามาชมข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงแรม แล้วพบว่าไม่สามารถเข้าได้หรือเข้าได้แต่อืดเป็นเรือเกลือ สิ่งแรกที่ผู้ใช้บริการเหล่านั้นอาจจะกระทำก็คือการกดปุ่ม Refresh เพราะเข้าใจว่าปัญหานี้เกิดจากอินเทอร์เน็ตของตนเองช้า แต่ถ้าการกดปุ่ม Refresh ไม่เป็นผลใดใด เว็บไซต์ก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมาเสียทีความรู้สึกของผู้ใช้บริการจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงคาดเดากันได้ไม่ยาก สุดท้ายก็จะตามมาด้วยการตัดสินใจมองหาเว็บไซต์ของโรงแรมอื่นที่เป็นตัวเลือกในลำดับถัดมา และต่อจากนี้ไปในภายภาคหน้า ผู้ใช้บริการเหล่านี้ก็อาจจะไม่อยากมาเข้าเว็บไซต์ของเราอีกเลยก็เป็นได้

เว็บไซต์ที่ต้องรองรับการเข้ามาชมจากผู้ใช้จำนวนมากนั้นจำเป็นต้องมีการตระเตรียมระบบบริการที่แข็งแรง ตัวเว็บไซต์จะต้องอยู่บนระบบ Web Hosting ที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ในบางธุรกิจ เช่น เว็บไซต์ของโรงแรมนั้นมีปริมาณการเข้ามาชมเว็บไซต์หรือปริมาณ Traffic ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่เท่ากัน โดยในช่วง Low Season อาจมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่มากนัก

ต่างจากในช่วง High Season ที่เว็บไซต์มักจะมีผู้คนเข้ามาชมเป็นจำนวนมากจนทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักไปด้วยหากทางโรงแรมไม่ได้มีความพร้อมในการตระเตรียมทรัพยากรระบบก็อาจส่งผลกระทบทำให้เว็บไซต์ล่มได้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่สมควรดำเนินการแต่เนิ่นๆ โดยสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญมีดังต่อไปนี้

  1. เพิ่มขนาดช่องแบนด์วิธ (Bandwidth) ให้มากขึ้นแบนด์วิธหรือขนาดช่องสัญญาณการรับส่งข้อมูลระหว่าง Web Hosting กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งช่องสัญญาณนี้มีขนาดเป็นหน่วยข้อมูลต่อเวลา เช่น Kbps, Mbps หรือ Gbps เป็นต้น ในช่วงที่เว็บไซต์มีผู้เข้าชมจำนวนมากจึงต้องรับโหลดมากๆ ลิงก์ควรมีความเร็วอย่างน้อย 1 Gbps ซึ่งการเพิ่มหรือลดนั้นควรเป็นไปในลักษณะของ Scalability ที่ปรับลดไปกับปริมาณการใช้จริง โดยจะค่อยๆ ปรับจากต่ำไปหาสูง เช่น 500 Mbps -> 750 Mbps -> 850 Mbps -> 1 Gbps เป็นต้น
  2. เพิ่มปริมาณการรับส่งข้อมูล (Data-Transfer) ระหว่างเว็บไซต์ของเรากับผู้เข้าชมเว็บไซต์ถือเป็นปัจจัยสำคัญในลำดับต้นๆ ที่จะทำให้เว็บไซต์สามารถรองรับผู้ชมเข้าเว็บไซต์จำนวนมากได้ โดยปกติผู้ให้บริการ Web Hosting จะมีข้อมูลรายละเอียดแพ็คเกจบริการที่ระบุปริมาณการรับส่งข้อมูลต่อเดือนเอาไว้ชัดเจน เช่น 50 GB, 100 GB, 150 GB, 200 GB หรือ Unlimited (รับได้ไม่จำกัด) เป็นต้น
  3. เพิ่มการจัดสรรทรัพยากรระบบให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์มากกว่าปกติ เช่น เพิ่มรอบในการประมวลของ CPU และเพิ่มขนาดของการใช้ RAM อย่างไรก็ตาม สำหรับ Web Hosting สมัยใหม่นั้นควรทำงานอยู่บนระบบ Cloud Service เนื่องจากจะสามารถจัดสรรทรัพยากรระบบได้ดีกว่าแบบเดิมที่ใช้การประมวลผลด้วยเซิร์ฟเวอร์เพียงเครื่องเดียว ซึ่ง Cloud Service นั้นจะใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์หลายๆ เครื่องมาช่วยในการประมวลผล ทำให้เว็บไซต์มีความเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการจัดสรรทรัพยากรระบบจะต้องเป็นไปในแบบ Scalability เช่นเดียวกัน

นอกจากสิ่งที่ระบุไว้ข้างต้นแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อกระทบต่อการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมในช่วง High Season ที่ผู้ประกอบการควรระวังเป็นพิเศษก็คือ การ Maintenance เครื่องเซิร์ฟเวอร์ในช่วงเวลาสำคัญไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้เข้าชมเว็บไซต์มากจนเกินไป นอกจากนี้ควรมีแผนสำรองในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น หากการ Maintenance มีความล่าช้าเกินกำหนด หรือระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์เสียหายซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไขผู้ประกอบการก็ควรที่จะเตรียมทีมงานให้พร้อมในการใช้ช่องทางสื่อสารอื่นกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์ หรือช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทั้ง Line, Facebook Page, Twitter หรือ WhatsApp เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะลดรอยต่อทำให้การให้บริการของโรงแรมไม่สะดุดนั่นเอง