เปิดไม้เด็ด ททท. จับมือการท่าฯ วางหมากแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ดึงสายการบินนานาชาติเปิดเส้นทางบินตรงยิ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมากเท่าใด กลยุทธ์ วิธีการที่แต่ละประเทศต้องงัดออกมาเป็นไม้เด็ด เพื่อแข่งขันกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ด้วยกัน ต่างผงาดขึ้นแท่นเบียดกันมาดุเดือด เข้มข้นกว่า ในอดีตหลายเท่าตัว เพราะด้วยเห็นความสำคัญแล้วว่า มูลค่ารายได้จากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล โดยเฉพาะไทยที่ถือว่าเป็นแชมป์โกยรายได้จากภูมิภาคนี้ก็ว่าได้

คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกาตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานทำการตลาดดึง นักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยตรง เปิดเผยถึงแนวทางการทำ การตลาดในยุคที่แต่ละประเทศแข่งขันกันดึงรายได้จากภาคท่องเที่ยวเข้ามาเป็นรายได้หลักให้แก่ประเทศ โดยระบุว่า กระแสการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวหันมานิยม เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (เอฟไอที) มากขึ้น ส่งผลให้ทิศทางการทำตลาด เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศย่อมต้องเปลี่ยนแปลงตาม

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า หลายประเทศปรับกระบวนท่าหันมาใช้ วิธีการทำการตลาดเชิงลึก รู้ให้จริงถึงความต้องการของ นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มให้มากยิ่งขึ้น โดยต้องวิเคราะห์ว่าแต่ละพื้นที่ที่ทำการตลาดมีอาการหรือมีปัญหาอย่างไร เพราะหากมี อาการ เช่น จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง สำนักงาน ททท. ในพื้นที่ต้องสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขให้ได้ เพราะต้องยอมรับว่า การแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในแต่ละประเทศมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรง หากยังใช้วิธีหรือรูปแบบการทำตลาดแบบเดิมๆ อาจจะทำให้ไทยเสียโอกาสในเชิงรายได้เข้าประเทศก็เป็นได้

“ททท. ต้องหันมาพิจารณางานเทรดโชว์ต่างๆ ที่ ททท. เคย เข้าร่วม เพราะด้วยปัจจัยหลายอย่างทำให้กระแสการท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์เริ่มลดน้อยลง หันไปเที่ยวด้วยตนเอง หรือ เอฟไอทีมากขึ้น วิธีการทำตลาดด้วยเทรดโชว์บางตลาดจึง น้อยลง จากเดิมจะให้ผู้ซื้อ ผู้ขายเจรจาธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่จากนี้ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์คช็อป) ระหว่างกันด้วย เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาความต้องการแต่ละตลาด แล้วให้ ททท. นำโจทย์ปัญหามาปรับปรุงกับสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง ดังเช่นที่ผ่านมา ททท. ได้มีการจัดเวิร์คช็อปกับผู้ประกอบการ

ที่ประเทศมาเลเซีย ทำให้รู้ว่า ควรมีการจัดทริปทัวร์สำหรับองค์กรที่พาพนักงานชาวมุสลิมมาท่องเที่ยว พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (ซีเอสอาร์) ในพื้นที่ชุมชนอิสลาม เช่น 3 จังหวัดชายแดนใต้ หรือพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น การเสนอให้มีร้านขายของเคลื่อนที่ (ฟู้ดทรัค) อาหารอิสลามโดยเฉพาะในย่านพื้นที่ ท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต เป็นต้น”

นอกจากนี้ คุณศรีสุดา ยังระบุว่า นอกจากนี้ ททท. ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญอย่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศร่วมกัน โดยร่วมแลกเปลี่ยนความร่วมมือเข้าร่วมโรดโชว์ เทรดโชว์ หรือการจัดประชุมสัมมนาที่ ททท. หรือ ทอท. มีกำหนดการเข้าร่วมระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้สายการบินทั่วโลก รวมถึง บริษัทนำเที่ยวที่มีความสนใจในการจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (ชาร์เตอร์ไฟลท์) เห็นศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวไทยทั้ง จุดหมายเดิม และจุดหมายใหม่ที่เห็นว่าควรส่งเสริม และทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง

“เมื่อเร็วๆ นี้ ทอท. ได้เข้าร่วมงาน เวิลด์ รูท 2017 ที่เมือง บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ซึ่งเป็นงานระดับนานาชาติที่รวมตัวกันของผู้วางแผนเส้นทางการบิน (Route Network Planner)  จากสายการบินต่างๆ ทั่วโลก และ ททท.เข้าร่วมงานด้วยเพื่อนำเสนอจุดหมายท่องเที่ยวที่มีความต้องการของนักเดินทางสูง มีความพร้อมเชิงพื้นที่ในการรองรับ โดยขาดแต่เพียงเที่ยวบินเชื่อมต่อ ซึ่งประโยชน์จากความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน ทอท.ก็จะได้เที่ยวบินมาใช้บริการในท่าอากาศยานของตัวเองเพิ่ม โดยเฉพาะในสนามบินที่ยังใช้ประโยชน์ของสล็อตเวลาได้ไม่เต็มศักยภาพ ก็จะได้แนะนำตารางเวลาบินให้สายการบินได้เสริมเข้ามา ในส่วนภาคการท่องเที่ยวก็สามารถทำตลาดแบบครบวงจร เพราะได้สายการบินที่เป็นหัวใจหลักเข้ามาเสริม เป็นการเปิดตลาดท่องเที่ยวพื้นที่ใหม่ๆ ไปพร้อมกัน”

“ที่ผ่านมาโมเดลที่ประสบความสำเร็จ คือ การไปหารือกับสายการบินในประเทศจีน นำเสนอศักยภาพของหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทำให้มีการเปิดเส้นทางบินตรงจากคุนหมิงเข้าหาดใหญ่ และหลังจากนี้ เมื่อ ททท. เดินทางไปโรดโชว์ต่างประเทศก็จะนำตัวแทนของ ทอท. ไปด้วย เพื่อให้เจรจาธุรกิจกับสายการบินท้องถิ่นจากต้นทางโดยตรง โดยฝั่งไทยอาจมอบสิทธิประโยชน์บางอย่างให้แก่สายการบิน เช่น ลดค่าธรรมเนียมการลงจอดหรือหลุมจอด ณ สนามบินในเครือข่าย เพื่อจูงใจให้สายการบินเปิดเส้นทางประจำ หรือเช่าเหมาลำ (ชาร์เตอร์ไฟลท์) เข้ามายังประเทศไทย”

การแข่งขันที่เข้มข้น ดุเดือดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเทศ เพื่อนบ้านที่ในช่วงหลังๆ ดึงส่วนแบ่งทางการตลาดไปค่อนข้างมาก วิธีการทำตลาดทีเด็ดตามที่ ททท. เผยออกมาล่าสุด จะช่วยให้ประเทศไทย ยังคงสามารถรักษาแชมป์สร้างรายได้ลำดับต้นๆ ของโลกไว้ได้ แต่จะมากหรือน้อยเพียงใด คงต้องติดตาม


Reveal TAT’s Trick for Joining Hands with AOT To Set New Tourist Attraction Strategy with the Aim to Convince International Airlines to Open the Direct Air Routes

นานาชาติเปิดเส้นทางบินตรง
Since currently tourism industry has severe competition, this requires each countries to seek for its trick to intensely compete with other countries several times greater than before particularly in ASEAN region because each country has realized in the value of tourism and related service providing business sectors that can generate a large amount of revenues to the country especially for Thailand considered as the region’s champion in this regard.

Ms. Srisuda Wanapinyosak, Deputy Governor in Europe, Africa, Middle East and American  Market of Tourism Authority of Thailand (TAT);  who is in charge of working unit to directly draw tourists to the country revealed upon the guide to do marketing in the era when each country severely competes one to another to turn the revenue from tourism sector into the

major income for its country that tourism trend has been changing as the greater number of tourists tending to travel on their owns (F.I.T – Free Individual Traveler). This requires changing marketing strategy to attract those tourists to its country.

Therefore, this convinces that many countries have turned their strategies more into the depth marketing by trying to understand the need of each group of tourist better, which requires further analysis over the symptoms or problems of each marketing area because when the symptom is occurred. For example when the number of tourists is decreased, TAT office within such area must be able to analyze upon the reason and find the right solution since the competition of tourism industry in each country has continually and intensely been increasing, and if Thailand still uses old method or prior marketing format, it may lessen opportunity of Thailand to earn the revenue to the country.

“TAT must turn to consider several trade shows that TAT used to join because with several factors, it has caused tourism current through travel agencies starting to be significantly decreased , and turning to travel on their owns, or F.I.T in greater number, while marketing strategy via tradeshow in some markets has also been reduced down from earlier, buyer and seller would only conduct business negotiation (Table Top Session), but from now, they should conduct operative meeting (workshop) from one to another as well in order to analyze the requirement content of each market. Then, TAT shall consider those propositions and genuinely improve them based on actual circumstance. For example recently, TAT arranged workshop with entrepreneurs in Malaysia, and then knew that we should arrange the trip for organizations that take Muslim employees to Thailand as well as conduct CSR activity within Muslim community areas such as 3 southern border line provinces or other tourism areas, and convince entrepreneurs to operate specialized Muslim food trucks especially in some tourism areas such as Phuket, etc.”

Besides, Ms. Srisuda furthered indicated that TAT has also joined hands with main partner such as Airports of Thailand Public Co., Ltd. (AOT) to open oversea tourism markets together by jointly exchanging collaboration and joining roadshow, tradeshow or seminar & conference that TAT or AOT has been designating to join in the world stage in order to promote worldwide airlines as well as convince travel agencies that are interested to arrange charter flights to Thailand, to see the potential of Thai tourist attractions both for former and new destinations so that this shall truly help disseminating revenues to local communities.

“Recently, AOT joined World Route 2017 in Barcelona, Spain; the major international event that gathers the Route Network Planners from Airlines across the globe, and TAT also joined this event in order to present travel destinations that have readiness and highly need the greater number of travelers, but being lack of connecting flights. In addition to benefit receiving from this collaboration of these two agencies, AOT shall earn more flights landing in its airports particularly for the one that does not fully use its time slot, then AOT can advise those flight schedules to airlines and match those time slots, while for tourism sector, comprehensive marketing can be made because it is supplemented by airlines considered as the key element and opens tourism market within new areas in the same time.”

“Earlier, the successful model was to consult with airlines in China and propose the possibility of Hat Yai, Songkhla province, and then the direct flight from Kun Ming to Hat Yai had been operated. And from now on, when TAT arranges roadshow oversea, AOT’s representatives will be taken along so that they can directly negotiate with local airlines. In addition, AOT may offer some privileges to those airlines such as reducing down landing fee or pit stop at its airport network to convince those airlines to open the regular air route, or operate charter flight to Thailand.”

Through the intense and severe competition particularly for neighbor countries that lately  earned significant amount of market share, with TAT’s good marketing strategy lately disclosed, this shall help Thailand to maintain the world’s top ranking for generating revenues from tourism sector, but how far it would go is the thing to keep an eye on.

ที่มา: Thai Hotels & Travel Issue October – November 2017

Comment Box