รอพิสูจน์! ท่องเที่ยวไทย โตแบบรถไฟหัวจรวด สวนทางโครงสร้างพื้นฐานโตแบบคืบคลาน2560 นับเป็นปีทองของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างเต็ม รูปแบบ หลังจากสะดุดไปบ้างช่วงปลายปีที่ผ่านมา จากมาตรการ ปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายของรัฐบาล ทำให้นักท่องเที่ยวจีนหายไปค่อนข้างมาก

ดังนั้น ในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) ตลอดจนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ต่างเห็นคล้อยในทิศทางเดียวกันว่า รายได้จากภาคการท่องเที่ยวปีนี้จะทะยานเพิ่มขึ้น โดยกระทรวง

การท่องเที่ยวฯ คาดรายได้ท่องเที่ยวรวมที่ 2.71 ล้านล้านบาท เติบโต 8.17% แบ่งเป็นรายได้ต่างชาติ 1.78 ล้านล้านบาท ในประเทศ 9.34 แสนล้านบาท ททท. คาดการณ์รายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% หรือมีรายได้รวมอยู่ที่ 2.81

ล้านล้านบาท มาจากตลาดต่างประเทศ 1.86 ล้านล้านบาท และตลาดในประเทศ 9.5 แสนล้านบาท เช่นเดียวกับ สทท. ที่คาดการณ์รายได้เข้าประเทศปีนี้ไว้ในช่วง 1.82-1.85 ล้านล้านบาท

แม้รัฐบาล และภาคเอกชนจะหันมาโฟกัสที่ตัวรายได้จากภาคการท่องเที่ยวมากกว่า แต่จริงๆ แล้ว การที่รายได้จะเพิ่มขึ้น ย่อมหมายถึงจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ ททท. คาดการณ์ว่าจะมีมากถึง 35,250,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.65 ล้านคน ขณะที่ สทท. คาดการณ์ว่าปีนี้ 34.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.78% ถือเป็นจำนวน

ตัวเลขที่ใกล้เคียงกันแต่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มสูงขึ้น ยังไม่รวมนักท่องเที่ยวคนไทยด้วยกันเองเหล่านี้ทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลถึงปัญหาที่จะตามมา โดยเฉพาะระบบ โครงสร้างพื้นฐานของเมืองไทยที่ยังไม่พร้อมเหมือนในหลายประเทศที่พัฒนา หรือเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกอย่างฝรั่งเศสที่แต่ละปีมีต่างชาติเข้าไปเที่ยวราว 80-90 ล้านคน!

ท่องเที่ยวไทยโตสวนทางการพัฒนาโครงสร้าง พฐ.
จากคำสัมภาษณ์ของ คุณเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ของธนาคารโลก ประจำประเทศไทย ผ่านสำนักข่าวรอยเตอร์ ระบุว่า ขณะนี้เกิดสภาพคอขวดขึ้นตามเมืองท่องเที่ยวสำคัญของเมืองไทย เช่น เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และภูเก็ต สวนทางกับโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้ขยายตัวตาม การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว และจำนวนนักท่องเที่ยวในเมืองเหล่านั้น โดยเฉพาะความแออัดของสนามบินหลายแห่ง และ สาธารณูปโภคอื่นๆ ซึ่งไม่เพียงเป็นปัญหาต่อการท่องเที่ยว

แต่กระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมด้วย ดังนั้น จำเป็นต้องเพิ่มสิ่งเหล่านี้ในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ และเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ในประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับผู้นำอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อย่างคุณอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธาน สทท. ที่ยังคงเน้นย้ำ และฝากความคิดนี้ไปยังรัฐบาลเสมอ โดยมองว่าแม้สถานการณ์
ท่องเที่ยวของตลาดต่างชาติในภาพรวมจะดีขึ้นตามลำดับ

แต่จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้วยกันเอง ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ มองเรื่องคุณภาพการให้บริการคมนาคมภายในประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลการเดินทาง ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนรถไฟ การขนส่งต่างๆ การจัดระเบียบรถบริการสาธารณะ ยังมีอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวอีกมาก

“เรื่องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็สำคัญ ที่จะทำให้การเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้ง่ายขึ้น รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้พิการ เพื่อเข้าถึงอย่างเท่าเทียม อีกเรื่องที่สำคัญ คือเมืองไทยก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 แต่ยังมี ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอีกมาก ยังไม่มีช่องทางเพิ่มความรู้พัฒนาการทำตลาดของตัวเอง สทท. เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ ภาคธุรกิจ ท่องเที่ยวต้องเข้ามาช่วยกันพัฒนาเรื่องการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะนำมาใช้ประโยชน์ในช่องทางการตลาดในอนาคต”

ททท. ยัน ใช้ทุกหนทางเพิ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ

ททท. ยัน ใช้ทุกหนทางเพิ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ
ไม่ต่างกับคุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ที่ระบุว่า สถานการณ์แนวโน้มที่ยอดนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่ง ททท. ยินดีจะสรรหาทุกวิถีทาง เพื่อดึงรายได้เข้าประเทศพร้อมๆ กับจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพ แต่สิ่งเหล่านี้องค์ประกอบภายในประเทศก็เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วย แนวทางสำคัญที่ ททท. อยากเห็น

คือการที่รัฐบาลลงทุนโครงการที่คิดว่าจะสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาทิ การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเชื่อมเมืองท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปเมืองรอง หรือเข้าไปช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ รายย่อย หรือช่วยหน่วยงานท้องถิ่นเรื่องการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ที่คิดว่าอนาคตจะสามารถต่อยอดเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้ เหล่านี้ก็เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

“ททท. ได้ดำเนินการจัดทำแผนการท่องเที่ยวยุค 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนฐานนวัตกรรม ที่ต้องทำการตลาดสมัยใหม่ เช่น ผ่านทางแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือ มาช่วยการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาจจะเข้ามาท่องเที่ยวในไทยสูงถึง 40 ล้านคนในอนาคตถือว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรไทย

ทั้งประเทศที่มีประมาณ 65 ล้านคน นอกจากนี้ ต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับ เช่น สนามบิน การดูแลรักษาความปลอดภัย การสร้างความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาทั้งหมดว่าจะบริหารจัดการได้อย่างไร ซึ่งการวางแผนการท่องเที่ยวในยุค 4.0 ได้เริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แผนปฏิบัติการท่องเที่ยวในปี 2560 จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวได้อีกมาก”

ในความสำเร็จย่อมต้องมีอุปสรรคเป็นของคู่กัน แต่ความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หากเปรียบให้เห็นภาพคือมีการเติบโตรวดเร็วราวกับความเร็วของรถไฟหัวจรวด ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวยังเร่งระดับความเร็วได้แบบรถไฟดีเซลราง แนวทางการพัฒนาที่ไม่ได้เดินหน้าคู่ขนานไปในระบบรางเดียวกัน จะเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวในอนาคต ของยุคที่ภาคการท่องเที่ยวเบ่งบานสุดขีดหรือไม่ รัฐบาลเตรียมรับมืออย่างไร เวลาจะเป็นกุญแจนำไปสู่คำตอบรอพิสูจน์! ท่องเที่ยวไทยโตแบบรถไฟหัวจรวด สวนทางโครงสร้างพื้นฐานคืบแบบกระปิดกระปอย

Wait for the Proof! Thai Tourism Gets a Leap Growth Like High Speed Rail in Divergence to the Sluggish Growth of Infrastructure

For the year 2017, it is considered as the golden year of Thai tourism industry after being stumbled at the end of the previous year derived from government’s illegal tour suppressing scheme which lessened quite a large amount of Chinese tourists.

Thus, Ministry of Tourism and Sports, Tourism Authority of Thailand (TAT) as well as Tourism Council of Thailand (TCT) all agreed that the revenue earned from tourism sector this year will get a leap growth which Ministry of Tourism and Sports has expected the overall tourism revenue at 2.71 trillion baht, considered to growth by 8.17% which is divided into the revenue from foreigner at 1.78 trillion baht and domestic revenue at 9.34 hundred billion baht. Besides, TAT has forecasted the growth in tourism revenue no less than 10% or considered

to earn the total revenue at 2.81 trillion baht, divided into the oversea market at 1.86 trillion baht and domestic market at 9.5 hundred billion baht. This is similar to TCT which has forecasted the country to earn the revenue between 1.82 – 1.85 trillion baht.

Even though government and private sector tend to focus more on revenue from tourism sector itself, in fact to earn more revenue means the number of tourist must be increased as well particularly for foreign tourists as TAT has expected to be as high as 35,250,000 tourists, considered to be increased from the previous year by 2.65 million tourists, while TCT has expected that this year the number of tourists will be at 34.4 million tourists, considered to be increased by 5.78% which is closed to the forecast of TAT. However, increasing number of foreign tourists is not yet included Thai tourists which these raises serious concern for several related sectors for bad consequence particularly for Thailand’s infrastructure system that is not ready like several developed countries or the world’s number one tourist country such as France that earns approximately 80 – 90 million foreign tourists visiting each year!

Thai Tourism Grows in Divergence to
Infrastructure Development

Reuters reported the interview with Mr. Kiattipong Ariyaprachaya, Senior Economist of the World Bank, Thailand Office that at the moment there were some

bottle necks occurred in Thailand’s major tourist cities such as Chiang Mai, Bangkok and Phuket in divergence to their infrastructures which have not been expanding in accordance to the growth of tourism business and tourist volume in those cities particularly for the congestion of several airports and other public utilities. This issue will not only cause tourism problem, but also give overall impact to economic growth. Thus, it is important to add these things in new tourist attractions and closely follow up in accordance to sustainable tourism concept.

This issue is similar to the opinion of the leader in tourism industry as Mr. Itthirit Kinglake, President
of TCT who still repeated and always left the message to government. He thought even though tourism situation of foreign market in overall was getting better respectively, from the survey of entrepreneurs as well as Thai and foreign tourists’ opinions, they considered that the quality of domestic transportation service providing particularly for travel information database development and infrastructure development such as road, railway, transportation and public transportation organization is still the huge obstacle for tourism.

“Infrastructure development is also important for providing easier travel to local tourist attractions as well as infrastructure development for handicapped tourists for equally access. The other important issue is that Thailand is moving toward Thailand 4.0, but there are many tourism entrepreneurs having no channel to add knowledge for their marketing development which TCT thought tourism sector needs to get together to develop software programing in-associated with related government agencies before using in marketing channel in the future.”

TAT Affirms to Use Every Channel to Add More
Quality Tourists

Mr. Yuthasak Supasorn, TAT Governor also indicated that there is a potential to gain increasing number of tourists every year which TAT is willing to find the ways to draw the revenue to the country as well

TAT Affirms to Use Every Channel to Add More Quality Tourists

as the number of quality tourists. Besides these, domestic elements are important for driving the growth of Thai tourism industry. What important resolution TAT would like to see is that government will make investment on the projects that will support sustainable tourism such as transportation system development to connect between primary tourist cities and secondary tourist cities or supporting minor entrepreneurs or helping local institutes on local tourist attraction development planning that has potential to become one of the major tourist attractions in order to take up the growth in the future.

“TAT has worked on tourism plan 4.0 making; the tourism industry development based on innovation base which requires new era marketing, for example, promoting through the application on mobile phone in order to manage foreign tourists who may travel to Thailand as high as 40 million tourists in

the future. This figure is considered more than half of Thai population at 65 million people. Besides, it requires good infrastructure management i.e. airport, security, balance creation for environment dependency which are all elements to take into account on how to provide effective management. In addition, tourism plan 4.0 will initiate the change since Tourism Action Plan 2017 which will tremendously help supporting tourism.”

You need to undergo several obstacles to achieve the
success, but the growth in tourism industrial sector has gone so fast like the speed of high speed rail, while infrastructure development to support tourism sector can only go in the speed of diesel train. This can whether be an obstacle to tourism in the future when it is considered as the booming phase of tourism sector or not, and how government will handle this upcoming situation. It is the matter of time to prove it!

Comment Box