นับถอยหลัง 4 เดือน ‘กฎหมายแรงงาน’ ร้านอาหาร-โรงแรม รีบคิดปรับตัวรับมือภาวะแย่งชิงแรงงานกลายเป็นกระแสร้อนชั่วข้ามคืน เมื่อกระทรวงแรงงานฯ มีประกาศพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งสาระสำคัญของ พ.ร.ก. ฉบับนี้ คือ การเพิ่มโทษให้มีอัตราสูงขึ้น โดยเฉพาะโทษปรับ ‘นายจ้าง’ จากเดิมหากกระทำผิดเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าว ไม่ว่าจะทำผิดต่อแรงงานต่างด้าวกี่คนจะนับรวมเป็นกรณีเดียว แต่ พ.ร.ก. ฉบับนี้ จะปรับนายจ้างแยกตามจำนวนแรงงานต่างด้าวรายคนทำให้โทษสูงขึ้น เช่น นายจ้างที่จ้างต่างด้าวทำงาน แต่เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ หรือรับต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือรับต่างด้าวที่ไม่มี

ใบอนุญาตทำงานกับตนเข้าทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ 400,00 – 800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หรือนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 400,000 บาท ต่อต่างด้าว 1 คน เป็นต้น ถือว่าทำให้ ผู้ประกอบการหลายๆ ราย โดยเฉพาะในธุรกิจด้านบริการ

ก่อนที่กฎหมายฉบับดังกล่าว จะเป็นช่องโหว่ให้เกิดการเรียกรับเงินอย่างผิดกฎหมาย หรือตลาดแรงงาน ‘ช็อก’ เฉียบพลัน
ที่อาจเกิดปัญหาในมิติสังคม และเศรษฐกิจ ตามมาติดๆ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ประกาศใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ยืดลมหายใจให้อีก 120 วัน ให้

ทุกฝ่ายได้เตรียมตั้งตัว ต้องยอมรับว่า ‘โรงแรม’ และ ‘ร้านอาหาร’ เป็นอีกกลุ่ม ธุรกิจหนึ่งที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าวในจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 3 ดาวลงมา หรือร้านอาหารที่รองรับตลาดกลางลงมา คุณฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวยอมรับว่า พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ในภาคธุรกิจบริการอย่างแน่นอน ทั้งโรงแรม ร้านอาหารขนาด

กลางและขนาดเล็ก เชื่อว่า อย่างน้อยทั่วประเทศไม่น่า ต่ำกว่า 30% เพราะแรงงานที่เข้ามาทำงานทั้งในตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ ล้างจาน เพราะเป็นแรงงานที่หาได้ยากมาก ที่ผ่านมา เมื่อการขยายธุรกิจทำให้ต้องเพิ่มจำนวนแรงงาน กลุ่มนี้ ผู้ประกอบการหลายรายจึงจำเป็นต้องรับแรงงานทั้งที่มี ใบอนุญาตทำงานผิดประเภท หรืออาจะไม่มีใบอนุญาต แต่เป็นการถูกชักชวนจาก ญาติ พี่ น้อง เข้ามาทำงาน

“ถ้ารัฐบาลจะเอาจริงกับการแก้ปัญหานี้ เชื่อว่า ไม่เฉพาะพ่อค้า แม่ค้าที่ขายก๋วยเตี๋ยว ขายอาหารตามสั่งตามริมฟุตบาท แต่ รวมไปถึงตามร้านอาหารเอง โดยเฉพาะร้านระดับกลางลงไปโดนกันทั่วอย่างแน่นอน เพราะอย่างตำแหน่งล้างจาน หรือแม้แต่พนักงานเสิร์ฟก็หายากมาก ไม่แน่ใจว่ากระทรวงแรงงาน

รู้ปัญหานี้อยู่ก่อนหรือเปล่า สมาคมเห็นว่า ที่ผ่านมา หรือแม้แต่จากนี้ไป ยังไงก็ยังมีความจำเป็นต้องพึ่งพาพี่น้องแรงงานจากเพื่อนบ้านอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหารระดับใดก็ตาม ดังนั้น เพื่อ พ.ร.ก. มีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการพึงระลึกไว้ว่า การหาแรงงานต้องมีความรอบคอบมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการตรวจเอกสาร ใบอนุญาตต่างๆ ยิ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการ รายเล็กๆ หรือเป็นธุรกิจที่ครอบครัวทำกันเองด้วยแล้ว จำเป็นต้องศึกษาเรื่องกฎหมาย และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้มากขึ้น”

ดังนั้น เชื่อว่าเมื่อรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนีไม่ได้ คือ จะเกิดภาวะแย่งตัวแรงงานกันมากขึ้น เพราะปัจจุบันแรงงานในหมวดนี้

ก็ไม่เพียงพออยู่แล้ว ยิ่งมีกฎระเบียบปราบแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ยิ่งทำให้แรงงานที่ยังไม่ได้มีใบอนุญาตถูกต้อง หายไปจากตลาดแรงงานในเมืองไทยมากยิ่งขึ้น ทำให้ตลาดขาดแรงงานมากขึ้นตามไปอีก จนสุดท้ายก็เกิดภาวะ แย่งตัวแรงงานกัน ตรงนี้ถือเป็นประเด็นท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวรับมือ เพราะเชื่อว่าเมื่อแรงงานขาดแคลนก็จะ มีผลกับการย้ายงานเพื่อเพิ่มค่าแรง ในช่วงเวลาที่รัฐบาลผ่อนผัน ผู้ประกอบการต้องใช้เวลานี้ทบทวนและปรับตัวให้ทัน เพื่อให้สามารถรับมือเมื่อเกิดปัญหานั้นขึ้นมาจริง อย่างไรก็ตาม ยอมรับเลยว่าธุรกิจหลายๆ แห่งที่ปรับตัวไม่ทัน อาจต้องสะดุดบ้าง เพราะถ้าโดนจับขึ้นมาคงไม่คุ้มค่าปรับอย่างแน่นอน”

ด้านคุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) กล่าวยอมรับว่า กลุ่มโรงแรมที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ คือ กลุ่มโรงแรมระดับ 3 ดาวลงไป รวมถึงกลุ่มโรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพราะกลุ่มนี้จำเป็นต้องประหยัดงบประมาณต้นทุนการบริหารจัดการองค์กร จนบางทีอาจรับแรงงานที่มีใบอนุญาตไม่ตรงกับประเภทงาน เข้ามาทำงาน ส่วนโรงแรมระดับ 4 ดาว ยิ่งถ้าเป็น 5 ดาว กลุ่มนี้ ไม่น่าจะมีแรงงานที่มีใบอนุญาตผิดประเภทแน่นอน เพราะจะมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลคอยตรวจสอบอยู่

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ในปัจจุบัน ต่างขาดแรงงานเข้ามาอยู่ในระบบเป็นจำนวนมาก เนื่องจากคนไทยอาจไม่สนใจงานด้านนี้ หรือมีจุดอ่อนด้านภาษา จนเราต้องพึ่งพาแรงงานจากเพื่อนบ้านเข้ามา ซึ่งค่าจ้างแรงงานอาจจะถูกกว่าคนไทยด้วย เมื่อมีกฎหมายฉบับนี้ก็เปรียบเสมือนกับตัวคัดกรองแรงงานมากยิ่งขึ้น นั่นคือ ตัวส่งสัญญาณที่จะเกิดภาวะแย่งตัวแรงงานนับจากนี้ อย่างแน่นอน นายจ้างต่างๆ ต้องระวังในจุดนี้ และมองหาทางออกรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น

ตลาดแรงงานที่ธุรกิจบริการบ่นกันอุบอยู่แล้วว่าไม่เพียงพอๆ แต่วันนี้มี พ.ร.ก. ฉบับใหม่เร่งด่วน กลายเป็นเผือกร้อนที่ ผู้ประกอบการไม่อยากรับให้พองมือก็เกิดขึ้นอีก กลายเป็น เรื่องที่ต่างฝ่ายต่างต้องเร่งปรับตัว เพราะจากนี้ไปการแย่งชิงตลาดแรงงานก็อาจจะลุกเป็นไฟอีกครั้ง ยังไงก็ต้องจับตาติดตามกันต่อไป

4 Months Countdown to ‘Labor Royal Decree’
Restaurant – Hotel Adjust Themselves to Take Up Labor Stealing Situation

4 Months Countdown to ‘Labor Royal Decree’ Restaurant - Hotel Adjust Themselves to Take Up Labor Stealing Situation

It has turned into the hot issue overnight when Ministry of Labor had announced the Royal Decree on the Management of Migrant Employment, B.E. 2560, which the essence of this royal decree is to increase the level of punishment especially for fining penalty of ‘Employer’ from earlier if employer commits an offence related to migrant labor employment, no matter how many migrant labors are, they shall be counted as one case. However, this royal decree shall fine employer for each migrant labor, it shall increase the punishment, for example, employer hires

migrant to do the work that is not allowed them to do it, or accept migrant labor without work permit, or migrant without the right work permit for employer’s business, he or she is subject to 400,000 – 800,000 baht of fine per each migrant, or if employer forces migrant to work beyond what being designated in work permit, he or she is subject to 400,000 baht of fine per each migrant, etc..
Before this royal decree becomes the loophole to cause illegal bribing or sudden shock labor market that may turn into social and economic problems later on, Prime Minister Gen. Prayuth Chan-Ocha suddenly announced Section 44 to solve this problem, and make the room to breathe for another 120 days so that every stakeholder shall have time to make preparation.

This must be admitted that ‘Hotel’ and ‘Restaurant’ are one of business groups counting on migrant labor in considerable number especially for 3 stars hotel or below, or restaurant that take up medium market or below.

Ms. Taniwan Kulmongkol, President of Thai Restaurant Association (TRA) admitted that such royal decree shall definitely affect entrepreneurs in service business sector both for medium and small size hotels and restaurants at least no less than 30% across the country because labors who want to work in waiter/waitress and dish washing positions are very hard to find. Earlier, when business is expanded, it requires increasing labor volume for these work fields. Therefore, many entrepreneurs need to hire labors with the wrong type of work permit, or without work permit, which mostly are persuaded by relatives, or siblings.

“If government wants to seriously solve this problem, it makes believe that it shall not only cover for sellers who sell street food along the sidewalk, but also restaurants too. Particularly for middle class or below because dish washing or waiter/waitress positions seem to be so hard to find, which Thai Hotels Association (THA) are not sure whether Ministry of Labor has already known this problem before or not. However, THA foresaw that earlier or from now on, it is necessary to count on labors from neighbor countries no matter what size of hotels and restaurants are. Therefore, when this royal decree comes into force, entrepreneurs must be aware of that labor employment must be more careful especially for document and work permit check. In case of small size entrepreneur or family business, you need to study about law and carefully check all required documents even more.

Therefore, it makes believe that when government seriously makes an effort to solve illegal labor problem, it can inevitably cause more labor stealing situation because now labors in this work category are not yet enough, and when the royal decree to suppress migrant labor comes into force, it will caused labors without work permit to disappear from Thai labor market in greater numbers and eventually initiate labor stealing situation. This is considered as challenging issue that entrepreneurs must make preparation to take up this situation because when labor is short, it shall cause work dislocation to increase wage. Therefore, during the government’s attenuation period, entrepreneur must take this opportunity to reconsider and adjust themselves so that they can take up incurred problems. However, it raises some serious concerns for several businesses that cannot adjust themselves in time because the fine for violation is too expensive.”

Ms. Supawan Tanomkieatipume, President of Thai Hotels Association (THA) admitted that the group of hotels being affected from this royal decree shall be the group of 3 stars hotel or below as well as the group of hotels without license because these groups need to save management cost, which force them sometimes needing to employ labors with the wrong type of work permit, while 4 or even 5 stars hotels should definitely not have this kind of labors because these groups have their own human resources department to screen all required documents.

However, THA admitted that the group of tourism and service providing business at the moment are facing severe labor shortage problem since Thai people may not be interested in this field of profession, or have weakness in language, which requires them to count on labors from neighbor countries, while labor wage may even cheaper than Thai labor. When this royal decree comes into force, it shall strictly screen labors, and definitely lead to labor stealing situation from now on. All entrepreneurs must be aware of this issue, and seek for the way to take up these incurred problems.

Labor shortage problem seems to be the severe problem for service providing business enough, but now the Royal Decree on the Management of Migrant Employment Act shall cause another serious trouble, which requires every stakeholder to quickly adjust themselves because from now on, stealing labor market may turn into the serious crisis once again; therefore, this issue is what everyone should be kept up with onwards.

Comment Box