Sat. Jul 20th, 2024
สวนลอยฟ้าในโรงแรมหรู PARKROYAL Hotel สิงคโปร์

สวนลอยฟ้าในโรงแรมหรู PARKROYAL Hotel สิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์มีความก้าวหน้ามากมาย ในการพัฒนาเมืองไปสู่ความเป็น “Green City” และนี่ก็เป็นงานอีกชิ้นที่น่าทึ่งโดย Creative Team จาก WOHA 

ผลงานที่ให้บรรยากาศที่แบบ surreal โรงแรม PARKROYAL ด้วยงานสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยอย่างมากแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ เป้นการผสมผสาน แผ่นคอนกรีตรูปร่างสวยงาม ไม่ธรรมดา เล่นระดับเป็นสวนลอยฟ้า พื้นที่สีเขียวแทรกตัวอยู่ในทุกๆ4 ชั้นของอาคารโรงแรม เป็นการผสมผสานที่สวยงามลงตัว แบบเกินบรรยายจริงๆ

PARKROYAL Hotel สิงคโปร์

โรงแรมหรูแห่งนี้ มีความสูงทั้งหมด 12 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณย่านธุรกิจ ใกล้กับมารีน่า เบย์ จากศักยภาพของที่ตั้งอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะใหญ่กลางใจเมือง Hong Lim Park ทำให้สถาปนิกมีแนวคิดที่จะออกแบบผนังด้านทิศเหนือ ซึ่งอยู่ติดกับสวนสาธารณะ มีสวนลอยฟ้าในลักษณะของป่าร้อนชื้นขนาดใหญ่ เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวจากภายนอกเข้ามาสู่บนตัวอาคาร สวนลอยฟ้าแห่งนี้ มีความยาวประมาณ 300 เมตร แทรกอยู่ทุกๆ 3-4 ชั้น คิดเป็นพื้นที่รวมกันทั้งหมดถึง 1,500 ตารางเมตร ช่วยสร้างทั้งความเป็นธรรมชาติให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายใน และช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับย่านนี้

PARKROYAL Hotel สิงคโปร์

นอกจากพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีอีกหลายส่วนในโรงแรมแห่งนี้ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อสอดรับกับแนวคิดดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น แผงพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณดาดฟ้า การนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ภายในเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการมีระบบกักเก็บน้ำฝน เพื่อนำมาใช้กับสวนลอยฟ้า และสามารถหมุนเวียนนำน้ำฝนที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ จากแนวคิดทั้งหมด จึงทำให้โรงแรม Park Royal Hotel แห่งนี้ กลายเป็นนวัตกรรมชิ้นสำคัญของอาคารเขียวสมัยใหม่ ที่สามารถสนองความต้องการของมนุษย์ และในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *