Tue. May 21st, 2019
ท่องเที่ยวสไตล์ผจญภัย ใส่ใจนักท่องเที่ยว คือหัวใจสำคัญ

ท่องเที่ยวสไตล์ผจญภัย ใส่ใจนักท่องเที่ยว คือหัวใจสำคัญ

ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบไลฟ์สไตล์ของการผจญภัย การท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนอย่างโรงแรมและรีสอร์ท ก็ต้องมีกิจกรรมตามไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวแบบการผจญภัย ถึงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สร้างความสนใจกับนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ กิจกรรมที่เกิดขึ้นก็จะเป็นกิจกรรมแบบกลางแจ้ง หรือแบบ Outdoor ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องมีการวางผังหรือการจัดเตรียมพื้นที่ การกำหนดพื้นที่ในส่วนต่างๆ ก็มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่ส่วนกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน ท่องเที่ยวและผจญภัย ดังนี้

การจัดพื้นที่ ท่องเที่ยวสไตล์ผจญภัย

  1. หากในพื้นที่โครงการโรงแรมและรีสอร์ท มีแนวต้นไม้เดิมที่เป็นต้นไม้ใหญ่สามารถใช้เป็นส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์หรือ สิ่งปลูกสร้างแบบห้อยโหน โรยตัว ก็ควรจะเก็บแนวต้นไม้เดิมที่เป็นต้นไม้ใหญ่ไว้ เพื่ออำนวยประโยชน์ในแง่ของการสร้างฐานกิจกรรม การผจญภัย
  2. แยกพื้นที่กิจกรรมส่วน Outdoor ที่มีเสียงและฝุ่นออกจากพื้นที่ส่วนของการพักผ่อนหรือมุมเพื่อความเป็นส่วนตัว อีกทั้งแยกโซนกิจกรรมไม่ปะปนกัน
  3. พื้นที่กิจกรรมส่วน Outdoor ต้องมีการป้องกันความปลอดภัย มีผู้ตรวจตราคอยดูแลความปลอดภัย เช่น มีจุดไลฟ์การ์ดคอยดูแลอย่างทั่วถึง หรือมีจุดแจ้งเหตุหากเกิดอุบัติเหตุสามารถมาถึงและทำการช่วยเหลือได้ทันท่วงที
  4. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องเล่น อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน หากมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือชำรุดต้องรีบแยกและแจ้งซ่อม รวมถึงซ่อมแซมอย่างทันท่วงที
  5. 5. ควรสอบถามถึงโรคประจำตัวของแขกและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักและใช้กิจกรรมแบบผจญภัยนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า โรคประจำตัวไม่ส่งผลต่อการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
  6. มีคู่มือการใช้งาน หรือการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ รวมถึงการระบุให้เห็นถึงการป้องกันความปลอดภัย เพื่อการใช้งานและการทำกิจกรรมเพื่อการผจญภัยไม่เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวและแขกที่เข้ามาพัก
  7. หากต้องลงใช้พื้นที่ที่เป็นบริบทของโครงการที่อยู่บริเวณใกล้ๆ กับโครงการ เช่น แม่น้ำ ทะเล หากเป็นช่วงฤดูมรสุมหรือช่วงที่อาจจะเกิดภัยทางธรรมชาติได้ เช่น น้ำป่า น้ำท่วม ดินถล่ม หรือพายุ ก็ควรแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและห้ามเล่นกิจกรรมในส่วนต่างๆ นั้นอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดเตรียมการป้องกันเหตุเกิดภัยธรรมชาติให้ทันท่วงที
  8. หากโรงแรมหรือรีสอร์ทมีกิจกรรมผจญภัยในช่วงเวลากลางคืน การออกแบบไฟหรือแสงไฟที่ให้ความสว่างที่พอเพียง รวมถึงเห็นกิจกรรมได้ชัดเจน จะสามารถช่วยให้กิจกรรมผจญภัยต่างๆ ผ่านไปด้วยความราบรื่น
  9. กิจกรรมแบบผจญภัย ควรจะแยกเพื่อความเป็นสัดเป็นส่วน จากโซนที่พักที่สามารถมีเด็กเข้าไปพักได้ รวมถึงโซนพื้นที่ในส่วนการออกแบบ สำหรับเด็กกับกิจกรรมแบบผจญภัยต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูผู้มีประสบการณ์ และสามารถดูแลให้ความปลอดภัยแก่เด็กได้

9 ข้อในที่นี้ก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงเพิ่มเครดิตชื่อเสียงให้กับแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมนั้นๆ ให้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวสไตล์ผจญภัยและเป็นแหล่งการเรียนรู้แบบธรรมชาติที่สนุกสนานได้