Fri. Aug 23rd, 2019

Products Recommended

ระบบบริหารจัดการโรงแรม CiMSO

ระบบบริหารจัดการโรงแรม CiMSO คือ ซอฟต์แวร์ระบบโรงแรม ทั้งระบบการจองที่พัก ระบบการบริหารงานส่วนหน้า ระบบบัญชี ระบบร้านค้า ระบบร้านอาหาร ระบบสปา ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และอื่น ๆ ที่จำเป็นกับธุรกิจโรงแรม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้บริการหลังการขายตลอด