Fri. Dec 6th, 2019

Management

หมดยุคคนติดแบรนด์โรงแรม

ธุรกิจแพลตฟอร์มจองสินค้าท่องเที่ยวออนไลน์ หรือ Online Travel Agent (OTA) ทรงอิทธิพลต่อการขายห้องพักของผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ตเพียงใด เห็นได้จากตัวเลขสัดส่วนการขายผ่านช่องทางนี้ ส่วนใหญ่เกิน 50 – 60% กันทั้งนั้น บางแห่งพุ่งไปถึง 80

เจาะกลยุทธ์การตลาดโรงแรมด้วยหลัก 7P

หากพูดถึงหลักการวิเคราะห์ทางการตลาด มีหลายทฤษฎีที่นำมาใช้กันไม่ว่าจะเป็น 4P, SWOT, Five Force Model ฯลฯ ซึ่งหลัก Marketing Mix หรือ 7P ก็เป็นหนึ่งในนั้น แล้วทั้ง

ศึกชิงทัวริสต์แดนกิมจิ ‘ไทย’ vs ‘เวียดนาม’

ผู้ประกอบการโรงแรมที่ทำตลาดนักท่องเที่ยวเกาหลี โดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในโลเกชันจุดหมายชายทะเล เช่น พัทยา และภูเก็ตอาจจะตกใจไม่น้อย เมื่อเห็นยอดการเข้าพักของทัวริสต์จากแดนกิมจิหดตัว ทั้งที่ภาพรวมจำนวนนักท่องเที่ยวเกาหลีมาไทยยังเติบโตในระดับเอาอยู่

การใช้ Social Media กับ Soft Skill ที่นักการตลาดโรงแรมควรมี

ภาพเปรียบเทียบแรงจูงใจในการใช้ Social Media ระหว่างปี 2014 กับปี 2018 จะเห็นได้ว่าการเข้าสังคมไม่ใช่แรงจูงใจหลักในการใช้ Social Media อีกต่อไป เพราะคนส่วนใหญ่ยอมรับว่า Social คือพื้นที่ของการตลาด โฆษณา

เจาะเทรนด์ใหม่ คู่รักขาเที่ยวแดนมังกรปี 2019

ด้วยขนาดประชากรกว่า 1,400 ล้านคน และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยขนาดกว่า 13,460 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นรองแค่สหรัฐอเมริกา มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงกว่า 6% ทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนยังคง