ดูแลสุขภาพ Web Hosting เพื่อป้องกันเว็บไซต์ล่มก่อนถึงช่วง High Seasonระยะหลังมานี้เชื่อว่าท่านผู้ประกอบการหลายท่านคงเคยได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับเว็บไซต์ล่มกันอยู่บ่อยครั้ง จนบางท่านอาจจะกำลังเริ่มรู้สึกว่า นี่น่าจะเป็นเรื่องปกติหรืออย่างไร แต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เว็บไซต์ล่มนั้นถือเป็นเรื่องร้ายแรงและผิดปกติอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้ผู้เข้าเว็บฯ ไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบบริการบนเว็บไซต์ใดๆ ได้แล้ว ท่านผู้ประกอบการผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ก็ย่อมเสียโอกาสในการให้บริการ พาลจะลดความเชื่อมั่นจากบรรดาผู้ที่ต้องการจะเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์อีกด้วย

ในส่วนของเว็บไซต์ที่ต้องเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงอย่างเว็บไซต์ของโรงแรมนั้น หากบังเอิญมีอันต้องล่มไปสักสิบหรือยี่สิบนาที ก็เชื่อแน่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บไซต์ก็คงจะอยู่กันไม่เป็นสุข และคงต้องเร่งรีบหาทางแก้ไขกันโดยเร็วที่สุด เพราะหากในช่วงเวลาดังกล่ามีผู้ใช้บริการเข้ามาชมข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงแรม แล้วพบว่าไม่สามารถเข้าได้หรือเข้าได้แต่อืดเป็นเรือเกลือ สิ่งแรกที่ผู้ใช้บริการเหล่านั้นอาจจะกระทำก็คือการกดปุ่ม Refresh เพราะเข้าใจว่าปัญหานี้เกิดจากอินเทอร์เน็ตของตนเองช้า แต่ถ้าการกดปุ่ม Refresh ไม่เป็นผลใดใด เว็บไซต์ก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมาเสียที ความรู้สึกของผู้ใช้บริการจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงคาดเดากันได้ไม่ยาก สุดท้ายก็จะตามมาด้วยการตัดสินใจมองหาเว็บไซต์ของโรงแรมอื่นที่เป็นตัวเลือกในลำดับถัดมา และต่อจากนี้ไปในภายภาคหน้า ผู้ใช้บริการเหล่านี้ก็อาจจะไม่อยากมาเข้าเว็บไซต์ของเราอีกเลยก็เป็นได้

เว็บไซต์ที่ต้องรองรับการเข้ามาชมจากผู้ใช้จำนวนมากนั้นจำเป็นต้องมีการตระเตรียมระบบบริการที่แข็งแรง ตัวเว็บไซต์จะต้องอยู่บนระบบ Web Hosting ที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ในบางธุรกิจ เช่น เว็บไซต์ของโรงแรมนั้นมีปริมาณการเข้ามาชมเว็บไซต์หรือปริมาณ Traffic ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่เท่ากัน โดยในช่วง Low Season อาจมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่มากนัก

ต่างจากในช่วง High Season ที่เว็บไซต์มักจะมีผู้คนเข้ามาชมเป็นจำนวนมากจนทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักไปด้วยหากทางโรงแรมไม่ได้มีความพร้อมในการตระเตรียมทรัพยากรระบบก็อาจส่งผลกระทบทำให้เว็บไซต์ล่มได้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่สมควรดำเนินการแต่เนิ่นๆ โดยสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญมีดังต่อไปนี้

1. เพิ่มขนาดช่องแบนด์วิธ (Bandwidth) ให้มากขึ้น แบนด์วิธหรือขนาดช่องสัญญาณการรับส่งข้อมูลระหว่าง Web Hosting กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งช่องสัญญาณนี้มีขนาดเป็นหน่วยข้อมูลต่อเวลา เช่น Kbps, Mbps หรือ Gbps เป็นต้น ในช่วงที่เว็บไซต์มีผู้เข้าชมจำนวนมากจึงต้องรับโหลดมากๆ ลิงก์ควรมีความเร็วอย่างน้อย 1 Gbps ซึ่งการเพิ่มหรือลดนั้นควรเป็นไปในลักษณะของ Scalability ที่ปรับลดไปกับปริมาณการใช้จริง โดยจะค่อยๆ ปรับจากต่ำไปหาสูง เช่น 500 Mbps -> 750 Mbps -> 850 Mbps -> 1 Gbps เป็นต้น

2. เพิ่มปริมาณการรับส่งข้อมูล (Data-Transfer) ระหว่างเว็บไซต์ของเรากับผู้เข้าชมเว็บไซต์ถือเป็นปัจจัยสำคัญใน ลำดับต้นๆ ที่จะทำให้เว็บไซต์สามารถรองรับผู้ชมเข้าเว็บไซต์จำนวนมากได้ โดยปกติผู้ให้บริการ Web Hosting จะมีข้อมูลรายละเอียดแพ็คเกจบริการที่ระบุปริมาณการรับส่งข้อมูลต่อเดือนเอาไว้ชัดเจน เช่น 50 GB, 100 GB, 150 GB, 200 GB หรือ Unlimited (รับได้ไม่จำกัด) เป็นต้น

3. เพิ่มการจัดสรรทรัพยากรระบบให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์มากกว่าปกติ เช่น เพิ่มรอบในการประมวลของ CPU และเพิ่มขนาดของการใช้ RAM อย่างไรก็ตาม สำหรับ Web Hosting สมัยใหม่นั้นควรทำงานอยู่บนระบบ Cloud Service เนื่องจากจะสามารถจัดสรรทรัพยากรระบบได้ดีกว่าแบบเดิมที่ใช้การประมวลผลด้วยเซิร์ฟเวอร์เพียงเครื่องเดียว ซึ่ง Cloud Service นั้นจะใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์หลายๆ เครื่องมาช่วยในการประมวลผล ทำให้เว็บไซต์มีความเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการจัดสรรทรัพยากรระบบจะต้องเป็นไปในแบบ Scalability เช่นเดียวกัน

นอกจากสิ่งที่ระบุไว้ข้างต้นแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อกระทบต่อการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมในช่วง High Season ที่ผู้ประกอบการควรระวังเป็นพิเศษก็คือ การ Maintenance เครื่องเซิร์ฟเวอร์ในช่วงเวลาสำคัญไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้เข้าชมเว็บไซต์มากจนเกินไป นอกจากนี้ควรมีแผนสำรองในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น หากการMaintenance มีความล่าช้าเกินกำหนด หรือระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์เสียหายซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไขผู้ประกอบการก็ควรที่จะเตรียมทีมงานให้พร้อมในการใช้ช่องทางสื่อสารอื่นกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์ หรือช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทั้ง Line, Facebook Page, Twitter หรือ WhatsApp เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะลดรอยต่อ ทำให้การให้บริการของโรงแรมไม่สะดุดนั่นเอง


Take Care of Web Hosting Condition to Prevent
Website Down before Reaching High Season

Recently, it makes believe that many entrepreneurs used to acknowledge the informations about website down more often which some persons might think it was just a common incident. In fact, website down is considered as the seriousincident and unforgiving abnormality
because it will not allow website users to use service system on certain websites,while entrepreneur who owns the website will miss opportunity to provide the service, and more importantly, this may reduce the confidence of users who want to access to such website as well.

In addition to the certain websites that require to open 24/7 such as hotel websites, if they are accidentally down for approximately 10 or 20 minutes, website administrators should be very unhappy and need to quickly find the way to fix them because during the down time, if there are users accessing to hotel website and finding they cannot get the access or it gets there, but go so slow, the first thing for users to do is to press Refresh button since they may think the problem occurred from their own internet speed, but if the problem is persistent after pressing Refresh button many times and website does not seem to appear on screen, you can easily guess what the feeling of service user will be. Consequently, those users will decide to look for other hotel websites on the list, and later they might not want to visit the problematic website anymore.

Website that must take up a large volume of visitors requires to prepare the strong service system. The website must be on Web Hosting system that is operated with high efficiency computer server. In some business such as hotel website, there is unequal volume of website visitors or traffic volume which during Low Season, it might has low volume of website visitors comparing to High Season with a large volume of website visitors which sometimes server needs to take up a big load. If hotel has not prepared system resource well, this may be a big impact to cause website down. Thus, this should be an issue to take charge ahead of time which what entrepreneurs should pay attention include as follows

1. Increase Bandwidth Size – bandwidth or data transmitting channel size between Web Hosting and website visitor. This signal channel has the size as data unit per time such as Kbps, Mbps or Gbps, etc. During the time when there is a large volume of website visitor, it requires to take up a huge load which link should have speed at least 1 Gbps, while increasing or reducingbandwidth should be in Scalability format that is adjustedaccording to the actual usage volume. Basically, it will be adjusted from low to high, for example 500 Mbps -> 750 Mbps -> 850 Mbps -> 1 Gbps, etc.

2. Increase Data-Transfer Volume between Our Own Website and Visitors – this is the primary factor that will allow website to take up a large volume of visitors. Normally, Web Hosting provider will have the detail of service packages that clearly indicate the volume of data transfer per month such as 50 GB, 100 GB, 150 GB, 200 GB or Unlimited, etc.

3. Increase System Resource Allocation for ServersMore Than Usual – for example adding the cycle in CPU processing and increasing the size of RAM usage. However, for modern Web Hosting, it should work over Cloud Service since it can allocate resource system better than previous system that counted on data processingwith one single server, while Cloud Service will use several servers to process data. This will better speed up website. In addition, system resource allocation will be in
Scalability format as well.

Besides what being mentioned above, otherfactors to give impact to hotel website service providing during high season that entrepreneurs should pay specialattention are Server Maintenance during the prime time should not give an impact to website visitor too much, while the counterplan must be made in case of unexpected incident, for example if maintenance service takes much longer time or website database is damaged which needs time to fix it, entrepreneur should prepare a team to use other channels to communicate with customers i.e. making contact via telephone or using social network channel such as Line, Facebook Page, Twitter or WhatsApp, etc. This will help reducing the seam and smoothly running hotel services.

ที่มา: นิตยสาร Thai Hotels & Travel Vol.7 No.40ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 (Oct – Nov 2016)

Comment Box