Smart Pattaya Application กิจกรรมทัวริซึมเกตเวย์ สนองนโยบายรัฐบาลอพท. พัทยา เพิ่มขั้นให้บริการนักท่องเที่ยว ใช้ลูกเล่นไอทีเปิดตัว Smart Pattaya Application บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว รองรับทัวริสซึ่มเกตเวย์

พัทยา’ เมืองท่องเที่ยวฝั่งตะวันออกของไทย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในต่างประเทศมาโดยตลอด นักท่องเที่ยวที่เพิ่งมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก หรือแม้แต่มาหลายครั้งแล้ว จะต้องมาเที่ยวที่เมืองพัทยาแห่งนี้ ด้วยเป็นเมืองท่องเที่ยวครอบวงจรที่เดินทางสะดวก ใกล้สนามบิน แถมยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ผู้ประกอบการหน้าใหม่และหน้าเก่าต่างผุดกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ มาคอยบริการเพิ่มสีสันให้เมืองท่องเที่ยวนี้ไม่เคยหลับใหล

จึงหนีไม่ได้ที่เมืองไทยเข้าสู่การเปิดเสรีอาซียน พัทยา จะขึ้นเป็นเมืองเกตเวย์ ของภาคตะวันออก อย่างไม่มีข้อสงสัย เมื่อนักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนมากขึ้น กิจกรรมทางการท่องเที่ยวก็ต้องหลากหลายรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งวัยรุ่น หนุ่มสาว วัยทำงานและกลุ่มครอบครัว ที่สำคัญกิจกรรมทางการท่องเที่ยวจะต้องตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในยุคสมัยนั้น จากข้อมูลของกระทรวงไอซีทีระบุชัดว่านักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวน 70-80% มีการค้นข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทางและการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ทั้งในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน

จากข้อมูลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของโครงการ ‘สมาร์ท พัทยา แอพพลิเคชัน’ (Smart Pattaya Application) คุณธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยงให้มีมาตรฐานระดับสากล โดยคำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application Platform เพื่อบริการข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง โดยนำเทคโนโลยีด้านไอทีและกระแสความนิยมในการใช้สมาร์ทโฟนของนักท่องเที่ยว มาจัดทำเป็นบริการท่องเที่ยวพัทยาทางเลือกใหม่ ในชื่อ ‘สมาร์ท พัทยา แอพพลิเคชัน’ (Smart Pattaya Application) ประเดิมเส้นทางปั่นจักรยานที่ อพท. ได้พัฒนาขึ้น คือ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว – เขาชีจรรย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขับรถหรือปั่นจักรยานท่องเที่ยวได้ โดยในเส้นทางนี้จะผ่านทั้งหมด 8 แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว วิหารเซียน วันเดอร์ฟาร์ม พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก. วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร และคุณหญิงไฮโดร สวนผักไร้ดิน

สมาร์ท พัทยา แอพพลิเคชัน     Smart Pattaya Application     สมาร์ท พัทยา แอพพลิเคชัน

“แอพพลิเคชันนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางที่ อพท. แนะนำไว้ หรือนักท่องเที่ยวจะออกแบบการเดินทางท่องเที่ยวของตัวเองและแชร์ให้เพื่อนๆ ก็ได้ เพราะแอพพลิเคชันนี้จะมีบริการข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง มีข้อมูลอธิบายในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวถึง 4 ภาษา ครอบคลุมนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษารัสเซีย ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว อพท.3 จึงทำระบบ Auto Play หรือคลิปเสียงบรรยายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแบบอัตโนมัติ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

นอกจากนั้น ยังเป็นช่องทางให้ชุมชนสามารถสื่อสารโดยตรงกับนักท่องเที่ยว เป็นการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ คือ การท่องเที่ยวที่เอื้อประโยชน์ให้เกิดการอนุรักษ์อย่างชัดเจน” คุณธิติ กล่าวและว่า
“อพท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท เทสโก้ จำกัด) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการใช้งานบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการจัดทำระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล การใช้งานสำหรับผู้บริการและผู้รับบริการ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสมดุลทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทานด้วยการจัดการอย่างเป็นระบบผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาแอพพลิเคชันนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อสามารถใช้งานได้ 2 ระบบ คือ ระบบ iOS (อุปกรณ์ iPhone) และระบบ Android โดยใช้ชื่อที่สื่อความหมายว่า Smart Pattaya โดยหวังให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ให้มีความหลากหลายทางภาษามากขึ้น เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรมท่องเที่ยว หรือโปรโมชั่นพิเศษ แก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ช่วยกระตุ้นให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

สมาร์ท พัทยา แอพพลิเคชัน’ จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะตอบโจทย์การเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในโครงการ ‘อาเซียน คอนเนคต์’ ของรัฐบาล เพราะจากที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะร่วมกับกระทรวงไอซีทีทำกิจกรรมทัวริสซึมเกตเวย์ โดยจัดทำแพลตฟอร์มออกมาแล้วนั้น การที่ อพท. จัดทำเครื่องมือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ‘สมาร์ท พัทยา แอพพลิเคชัน’ จะเป็นต้นแบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปต่อยอดได้อย่างสวยงาม


Smart Pattaya Application Tourism Gateway Activity to Response to Government Policy

Designated Area for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) or DASTA, Pattaya adds level of service providing for tourists by using IT tool to introduce Smart Pattaya Application; a tourist attraction information service to support tourism gateway.

 Smart Pattaya Application บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว รองรับทัวริสซึ่มเกตเวย์

Pattaya’; a Thailand’s eastern tourist city is so famous among foreign tourists who visit Thailand because the city is located in close proximity to Bangkok airport with travel convenience and has several tourism activities, while old and new entrepreneurs always initiate new tourism activities to jazz up this sleepless city.

Therefore, after Thailand has entered into AEC, Pattaya would have been become the gateway of eastern chapter without the doubt. And when the number of tourists has increased, tourism activities should have more varieties to take up every target group as teenager, youth, working age and family. More importantly, tourism activity must response to tourists’ behaviors in each age. The data of Ministry of Information and Communication Technology clearly indicates that 70 – 80% of Thai and foreign tourists search for information of tourist attractions, travels and online room reservations both in website and application.

Such information has derived ‘Smart Pattaya Application’ project which Mr. Thiti Chantangpol, acting manager, designated area, Pattaya city and related areas (DASTA 3) said that in order to promote tourism activities and tourist attractions in designated area, Pattaya city and related areas to reach international standard by concerning in environmental care for sustainable, the development of Mobile Application Platform project has been conducted to provide travel route information in designated area, Pattaya city and related areas by bringing in IT technology and popularity trend of using smartphone of tourists to produce a new alternative Pattaya travel service, called ‘Smart Pattaya Application’. The first introduced route developed by DASTA is the cycling route as Baan Chakngaew Ancient Chinese Community – Khao Chee Chan which tourist can either drive a car or ride a bicycle for travel. This route will go through 8 tourist attractions as Baan Chakngaew Chinese community, Chinese immortal shrine, wonder farm, carving Buddha image on Khao Chee Chan cliff, silver lake grape field, Phra Maha Mondop Phutthabat, Wat Yannasangwararam Woramahawihan temple and Kun Ying hydroponic farm.

“This application will help tourists to travel on recommended route by DASTA or tourists may design their owns trip and share the route to their friends because the application provides information on the travel routes within designated area, Pattaya city and related areas with 4 display language descriptions to cover the group of target tourists as Thai, English, Chinese and Russian. In order to emphasize on creating tourism standard in travel safety, DASTA 3 provides Auto Play system or voice clip to automatically describe the information on tourist attractions in 2 languages as Thai and English.

Besides, this application offers channel for communities to directly communicate with tourists which is considered to enhance the capacity of tourist attractions and initiate creative tourism management, meant beneficial tourism to encourage distinctive conservation.” said Mr. Thiti.

“DASTA in-associated with consulting company (Tesco Co., Ltd.) has developed applied program for using on mobile phones and complied database system as well as administrated database and usability for provider and end users so that everyone can access to tourism information sources in all related aspects as well as tourism facilities. This will lead to innovation development to promote tourism with perfect balance between demand and supply with systematic management through IT technology.”

However, this application has been developed for using with 2 operating systems as iOS (iPhone) and Android system under the application name ‘Smart Pattaya’ which is hoped to become the tool to manage tourism information within designated area, Pattaya city and related areas, propagate tourist attraction information within designated area, Pattaya city and related areas with more language diversities, and channel to propagate information, tourism activities or special promotions to tourists, tourism entrepreneurs or interested persons as well as help to convince tourist dissemination to other tourist attractions within designated area, Pattaya city and related areas.

Smart Pattaya Application’ will be another tourism activity that directly response to the preparation to take up tourists in government’s ‘ASEAN Connect’ project since Ministry of Tourism and Sports has already collaborated with Ministry of Information and Communication Technology to conduct tourism gateway activity and launch the platforms. Thus, Smart Pattaya Application considered as tourism activity promoting tool, produced by DASTA will beautifully become the role model for other related agencies to take after and further extend this knowledge.’

Comment Box