Master Key กับการรักษาความปลอดภัยในโรงแรมโรงแรมที่มีการออกแบบและจัดสร้างตามมาตฐานสากลจะมีการติดตั้งระบบความปลอดภัยต่างๆ ไว้ภายในโรงแรมเป็นอย่างดี มีความรัดกุม และมีการกำหนดระเบียบตลอดจนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของโรงแรมไว้อย่างชัดเจน หนึ่งในมาตรการความปลอดภัยที่โรงแรมชั้นนำทั้งหลายจะต้องมีก็คือระบบกุญแจห้องพักแขกและการล็อคประตูต่างๆ ภายในโรงแรมที่มี Master Key ไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

Master Key คือกุญแจที่สามารถใช้เปิดล็อคประตูต่างๆ ได้มากกว่า 1 ประตู บางระบบจะมีการแบ่งระดับของ Master Key ตามประเภทของการใช้งาน และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ถือ Master Key แต่ละดอก ซึ่งในธุรกิจโรงแรมนั้นการนำเอาระบบ Master Key มาใช้งานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงแรมที่มีมาตรฐานในระดับสากล และมีการกำหนดวิธีการนำไปใช้งานไว้อย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัย และเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่

โดยทั่วไปแล้ว ระบบกุญแจภายในโรงแรมจะมีการแบ่งประเภทของการใช้งานไว้ดังนี้

  1. กุญแจเปิดล็อคเฉพาะประตู จัดทำเพื่อใช้ในการเปิดล็อคประตูใดประตูหนึ่งโดยเฉพาะและแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานประตูนั้นๆ เป็นผู้ถือ เช่นแขกที่เข้ามาพัก หรือพนักงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ที่จำเป็นจะต้องเปิดประตูนั้น
  2. Service Master Key ที่เปิดล็อคประตูได้เป็นกลุ่ม หรือเป็นชั้น เฉพาะที่กำหนดไว้ เช่น Floor Master Key สำหรับแม่บ้านที่ทำความสะอาดห้องพักใช้เปิดล็อคห้องพักในแต่ละชั้น หรือ Housekeeping Supervisor Master Key สำหรับหัวหน้าแม่บ้านใช้เปิดล็อคห้องพักในบริเวณที่ตนเองรับผิดชอบ หรือ Security Master Key ที่พนักงานรักษาความปลอดภัยสามารถใช้เปิดล็อคประตูพื้นที่ต่างๆ (ที่ไม่ใช่ห้องพักแขก) เพื่อเข้าไปสำรวจตรวจตราความเรียบร้อยได้
  3. Grand/Emergency Master Key ที่เปิดล็อคประตูต่างๆ ภายในโรงแรมได้ทั้งหมด ที่จะสามารถนำมาใช้ได้ในยามฉุกเฉิน เป็นกุญแจที่ต้องได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยของกุญแจประเภทนี้ไว้เป็นอย่างดี มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้งานไว้อย่างเข้มงวด และมีผู้มีสิทธิ์ที่จะได้ถือกุญแจประเภทนี้ไม่มากนัก โดยทั่วไปแล้วผู้จัดการใหญ่จะมีกุญแจประเภทนี้ 1 ดอก ติดตัวไว้ตลอดเวลาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และจะมีอีก 1 ดอกที่เก็บรักษาไว้ในห้องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีผู้ดูแลตลอดเวลาที่พร้อมจะนำไปใช้งานในยามฉุกเฉินต่างๆ ที่พนักงานที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่สามารถที่จะมาเบิกไปงานได้โดยการอนุมัติหรือการสั่งการของ Duty Manager หรือตามระเบียบที่ทางโรงแรมกำหนดไว้ ซึ่งการเบิกเอากุญแจประเภทนี้ไปใช้ในภาวะปกติที่ไม่ใช่เหตุการณ์ฉุกเฉินทางโรงแรมมักจะกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมในการนำกุญแจนี้ไปเปิดล็อคประตูต่างๆ ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป (มักจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยร่วมด้วย 1 คน) และจะต้องมีการบันทึกการนำไปใช้งาน และรายงานให้ผู้จัดการใหญ่ได้ทราบทุกครั้ง

โรงแรมที่เก่าแก่สร้างมานานบางแห่ง อาจจะใช้ระบบกุญแจล็อคที่แตกต่างกันหลายระบบที่มีการติดตั้งแตกต่างกันตามยุคตามสมัยและอาจจะไม่มี Grand Master Key ที่จะสามารถเปิดประตูทุกบานได้ทั้งหมด ก็จะมีการนำเอากุญแจทั้งหลายมารวมไว้ด้วยกันเป็นพวงใหญ่และมอบหมายให้แก่ผู้ที่รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ดังที่กล่าวข้างต้นเป็นผู้ถือเพื่อสามารถนำมาใช้งานได้เมื่อต้องการหรือมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน

ในส่วนของโรงแรมสมัยใหม่ในปัจจุบันระบบกุญแจล็อคประตูต่างๆ ถูกเปลี่ยนมาใช้ระบบอีเลคโทรนิคส์ ที่มี Magnetic Card หรือ Key Card ที่ฝัง Microship เก็บระหัสสำหรับเปิดล็อคประตูต่างๆ ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีการใช้เป็นระบบล็อคประตูมาตรฐานของโรงแรมชั้นนำในระดับสากลที่เชื่อกันว่ามีระดับของความปลอดภัยที่สูงกว่ากุญแจระบบเดิม มีความสะดวกในการบริหารจัดการ และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ PMS ของโรงแรม และระบบความปลอดภัยอื่นๆ ของโรงแรมได้ด้วย แต่ก็ยังมีการกำหนดระเบียบและข้อกำหนดในการนำมาใช้งานไว้อย่างเข้มงวดเช่นเดิม ซึ่งโรงแรมชั้นนำทั้งหลายมักจะนำเอาระบบล็อคประตูแบบอีเลคโทรนิคส์ที่ทันสมัยเหล่านี้มาใช้เป็นจุดขายอีกอย่างหนึ่งของโรงแรม

แต่เมื่อเร็วๆ นี้ Fox News ได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ชิ้นเล็กๆ ขนาดเท่าไขขวงในการเปิดล็อคประตูระบบอิเลคโทรนิคส์ของบริษัทชั้นนำทั้งหลายที่มีโรงแรมแบรนด์ดังชั้นนำระดับโลกนำมาใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้โดยง่ายและใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีไม่ต่างอะไรกับการใช้ Grand Master Key กลายเป็นข่าวที่โด่งดังช็อควงการโรงแรมไปทั่วโลก และสร้างความหวาดผวาให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมทั่วโลกอยู่ไม่น้อย ดังรายละเอียดตามรายงานข่ายที่ได้นำเอาคลิปมาแสดงไว้ให้ดูกันในท้ายบทความนี้

เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของโรงแรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากสาเหตุนี้ โรงแรมทั้งหลายควรที่จะสร้างมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมภายในโรงแรมของตนเอง เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของแขกที่เข้ามาพัก และของโรงแรมเอง อีกทั้งเพื่อความสบายใจของพนักงานผู้ปฎิบัติหน้าที่ต่างๆ อยู่ภายในโรงแรม

Comment Box