‘วิชาชีพการโรงแรม’ ทางรอดอุตฯ ท่องเที่ยว สถาบันคุณวุฒิฯ ใจป้ำ เปิดสอบฟรีคนละ 2 สิทธิ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ มายาวนาน ทั้งด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ราคา ไม่แพง และเสน่ห์แบบไทยที่เป็นจุดเด่นในแบบที่หาจากที่อื่น ไม่ได้ ทำให้เราชนะใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่นั่นก็ทำให้ การแข่งขันในแวดวงรุนแรงขึ้นเป็นเงาตามตัว

ผู้ประกอบการต่างแข่งกันพัฒนางานบริการรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ทำให้มีความต้องการบุคลากรเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ตัวบุคลากรที่ทำงานในสายนี้ก็เจอศึกหนักจาก การเปิดประตูภูมิภาคอาเซียน ต้องเจอคู่แข่งจากประเทศ เพื่อนบ้านมากขึ้นเช่นกัน

พูดคุยกับ ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ที่ปรึกษาโรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ (RHS School) และ คุณจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคต  รวมถึงแนวคิดการประเมินทักษะ สมรรถนะของบุคลากรว่า จะมาเป็นทางรอดให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้อย่างไรไปพร้อมๆ กัน

วิกฤตแรงงาน สถานการณ์ Do It or Die ประเทศไทยดูเหมือนแข็งแกร่งมากด้านอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวและบริการ ทว่าเนื้อในนั้นเราขาดแคลนบุคลากร ระดับปฏิบัติการอย่างมาก ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ

ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ กล่าวถึงปัญหาขาดแคลนแรงงานว่า มีอยู่ 2 ปัญหาใหญ่ คือ นอกจากขาดแคลนคนในเชิงปริมาณแล้ว ยังขาดแคลนในเชิงคุณภาพด้วย ส่วนหนึ่งเพราะภาคการศึกษาผลิตคนออกมาแล้วใช้งานไม่ได้จริง และถึงเวลาต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ภาคการศึกษาไทยสร้างคนออกมามาก แต่ไม่ตอบโจทย์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงแผนพัฒนาคนของประเทศก็ค่อนข้างล้มเหลว

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ มายาวนาน ทั้งด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ราคา ไม่แพง และเสน่ห์แบบไทยที่เป็นจุดเด่นในแบบที่หาจากที่อื่น ไม่ได้ ทำให้เราชนะใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่นั่นก็ทำให้ การแข่งขันในแวดวงรุนแรงขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้ประกอบการต่างแข่งกันพัฒนางานบริการรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ทำให้มีความต้องการบุคลากรเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ตัวบุคลากรที่ทำงานในสายนี้ก็เจอศึกหนักจาก การเปิดประตูภูมิภาคอาเซียน ต้องเจอคู่แข่งจากประเทศ เพื่อนบ้านมากขึ้นเช่นกัน พูดคุยกับ ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ที่ปรึกษาโรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ (RHS School) และ คุณจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงแนวคิดการประเมินทักษะ สมรรถนะของบุคลากรว่า จะมาเป็นทางรอดให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้อย่างไรไปพร้อมๆ กัน วิกฤตแรงงาน สถานการณ์ Do It or Die ประเทศไทยดูเหมือนแข็งแกร่งมากด้านอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวและบริการ ทว่าเนื้อในนั้นเราขาดแคลนบุคลากร ระดับปฏิบัติการอย่างมาก ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ กล่าวถึงปัญหาขาดแคลนแรงงานว่า มีอยู่ 2 ปัญหาใหญ่ คือ นอกจากขาดแคลนคนในเชิงปริมาณแล้ว ยังขาดแคลนในเชิงคุณภาพด้วย ส่วนหนึ่งเพราะภาคการศึกษาผลิตคนออกมาแล้วใช้งานไม่ได้จริง และถึงเวลาต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ภาคการศึกษาไทยสร้างคนออกมามาก แต่ไม่ตอบโจทย์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงแผนพัฒนาคนของประเทศก็ค่อนข้างล้มเหลว “ภาคการศึกษาเราสร้างคนออกมาเยอะมาก แต่ไม่ตอบโจทย์เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม เราไม่ได้ทำแผนพัฒนาคนในสายอาชีพที่ขาดแคลน เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาตลอด ไม่ต้องพูดถึงความต้องการในอนาคตเลย เพราะแค่ที่ต้องการในปัจจุบัน เรายังไม่สามารถผลิตให้เพียงพอได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ เราไม่ได้ขาดแคลนประชากร แต่เราขาดแคลนแรงงาน คนไม่มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอนนี้ต้องพยายามช่วยกันจัดระบบอีกรอบ ตอนนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ คือ จ้างคน Recruit คนจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จะมีปัญหาตามมาอีกมาก ฉะนั้น ต้องแก้ปัญหาใน 2-3 ปีนี้ ถ้าไม่ทำตอนนี้ ก็ตาย Do It or Die” ผศ.ดร.จุฑามาศ เล่าถึงสถานการณ์ สอดคล้องกับคุณจุลลดา มีจุล ที่มองว่า ประเทศไทยมีกำลังพลไม่พอจะรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภาคการศึกษา ผลิตคนที่มีทักษะและสมรรถนะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ “ฟร้อนท์โรงแรม 5 ดาว จ้างคนไทยไม่ได้เลย ส่วนใหญ่ต้องจ้างฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เราไม่มีคน คนไทยทำไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องหันมามองที่โจทย์ใหญ่ คือ ต้องพัฒนาคนให้ได้ ให้มีทักษะและสมรรถนะคนให้ได้ตามที่ตลาดต้องการ ผู้ประกอบการชอบ Ready Made สำเร็จรูป ใส่น้ำ กินได้เลย มันกลับไปที่สถาบันการศึกษาว่าต้องผลิตตคนที่เรียนจบ ทำงานได้เลย” คุณจุลลดา วิเคราะห์ ‘คน’ คือหัวใจ ผศ.ดร.จุฑามาศ กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ Do It or Die เป็นตัวย้ำว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องปรับตัว ต้องพัฒนา ต้องเปลี่ยนแปลง มิเช่นนั้น ไม่รอดแน่ “หัวใจสำคัญที่สุด คือ คนทำงาน โดยเฉพาะธุรกิจงานบริการ จะดี จะแย่ จะสำเร็จ หรือเฟล ขึ้นอยู่กับ “คน” ฉะนั้น การที่โรงแรมให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร มันทำให้การจัดการให้เราเข้มแข็งได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพร้อมแข่งขันระดับอาเซียน ที่่ผ่านมาเรามีโรงเรียนเทรนนิ่ง แต่ไม่มีระบบ ไม่มีตัวชี้วัด ว่าแต่ละอาชีพเก่งหรือยัง เชี่ยวชาญหรือยัง แต่ตอนนี้มีแล้ว สถาบันคุณวุฒิฯ ผลักดันให้เกิดระบบมาตรฐานวิชาชีพขึ้นแล้ว ผู้ประกอบการและคนในอุตสาหกรรมต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ เหมือนไปหาหมอ ไปรีเช็กร่างกายว่า ตรงไหนอ่อนแอ อวัยวะไหนมีปัญหา เราต้องดูแลตรงนั้น เพิ่มทักษะที่เรามีอยู่ เติมเต็มสิ่งที่เราขาดไป” ผศ.ดร.จุฑามาศ กล่าว ด้านคุณจุลลดากล่าวเสริมว่า การพัฒนาบุคลากรในองค์กร เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว เสมือนเป็นการซื้อใจและความสุขในการทำงานของพนักงาน ซึ่งเป็นการสร้าง Productivity ให้กับโรงแรมนั้นๆ อย่างยั่งยืน “มีนายจ้างจำนวนมากที่ไม่กล้าลงทุนพัฒนาคน เพราะกลัวลงทุนแล้วคนอยู่ไม่นาน อาจจะลาออกไป หรือโดนแย่งตัว แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่แบบนั้น การพัฒนาคนเป็นการสร้าง ความสุขในการทำงานให้พนักงาน เพราะเขาเห็นอนาคตตัวเอง มีเป้าหมาย อยากพัฒนา รู้ Career Path ของตัวเอง มีความสุขในการทำงาน และเมื่อมีความสุข เขาก็ไม่เปลี่ยนงานง่ายๆ” คุณจุลลดา วิเคราะห์ รับรองศักดิ์และสิทธิ์ของวิชาชีพ ทักษะและสมรรถนะต้องมีมาตรฐาน “เราเปิดประตูบ้านกันหมดแล้ว ทุกคนมีหน้าที่ต้องพัฒนาตัวเองให้แข่งขันได้ ต้องเข้ามาอยู่ในระบบที่มีการรับรอง ถ้ามีการกำหนดมาตรฐาน แล้วผ่านการประเมินนั้นก็เป็นรับรองตัวเอง ในแง่บุคลากร ถือเป็นใบผ่านทางด่านที่หนึ่ง ส่วนในมุมนายจ้าง ใบรับรองนี้ก็ช่วยเพิ่มความแน่นอนและความแน่ใจให้ผู้จ้างว่าลูกจ้างมีประสิทธิภาพ มีทักษะและสมรรถนะ ” ผศ.ดร.จุฑามาศ ผศ.ดร.จุฑามาศ กล่าวอีกว่า มาตรฐานวิชาชีพจะช่วย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในแง่การลด ค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคน เช่น ขอดูใบรับรองจากสถาบันคุณวุฒิก่อนรับเข้าทำงาน ทำให้ไม่ต้องเทรนมาก เพราะมีประสบการณ์ หรือเทรนคนได้ถูกเรื่อง รวมถึงนำมาประยุกต์ใช้ในระบบ HR เพื่อประเมินผลการทำงาน บางคนกระตือรือร้น ขยันพัฒนาตัวเองก็โปรโมทให้เลื่อนตำแหน่ง คุณจุลลดา กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันว่า มาตรฐานวิชาชีพเป็นการรับรองความเป็นมืออาชีพ และตอบโจทย์การพัฒนาคนของประเทศ“นี่คือระบบที่จะช่วยวางแผนและบริหารงานบุคคลให้องค์กร ไม่ใช่เงื่อนไขหรืออุปสรรคหรือข้อจำกัด เป็นตัวที่ช่วยให้เห็นถึงการพัฒนาคน ประเมินสมรรถนะอาจจะฟังดูน่ากลัว ระบบนี้ เหตุผลเดียวคือช่วยพัฒนาบุคลากรในโรงแรม พัฒนาตัวเองและองค์กรให้มากที่สุด ทุกอาชีพจึงควรมีการประเมิน การทดสอบ การวัดผลว่า อาชีพที่ทำอยู่นั้น คุณเก่งแค่ไหน เชี่ยวชาญหรือยัง เพื่อเป็นมาตรฐานที่สากลยอมรับ นี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์การพัฒนา กำลังคนของประเทศ” คุณจุลลดากล่าวถึงความสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม วิชาชีพเกี่ยวกับการโรงแรมมีทั้งหมดมี 5 วิชาชีพ ได้แก่ พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พ่อครัวตะวันตก พ่อครัวขนมปังอบ และแม่บ้านในโรงแรม โดยสถาบันคุณวุฒิฯ เลือก รีเจ้นท์ ชะอำ เป็นสถานที่สอบ เนื่องจากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์และ เงื่อนไขต่างๆ ตามที่สถาบันคุณวุฒิกำหนด เช่น อาจเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคการศึกษาก็ได้ แต่ต้องเป็นนิติบุคคล มีประสบการณ์ด้านนั้นๆ ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในองค์กร มีสาธารณูปโภค และอุปกรณ์เกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ ครบถ้วน ซึ่งรีเจ้นท์ ชะอำ มีครบเครื่อง ตอบโจทย์ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาทุกด้าน TPQI ใจป้ำ เปิดสอบฟรีคนละ 2 สิทธิ์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการเปิดจัดสอบประเมินสมรรถนะของบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยจัดสอบแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้คนละ 2 สิทธิ์ คือ 1 สิทธิ์มาตรฐานวิชาชีพ และ 1 สิทธิ์มาตรฐานดิจิทัล “ตอนนี้สถาบันคุณวุฒิฯ มีโปรโมชั่น สอบฟรี ไม่ต้องกลัวจะสอบตก อยากให้ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการโรงแรม ฉวยโอกาสนี้ เพื่อจะได้รู้ว่าตนเองอยู่ตรงไหนของมาตรฐาน นอกจากนี้ ข้อสอบก็เป็นข้อสอบจากการปฏิบัติงานได้จริง ไม่เน้นทฤษฎี แต่เน้นความรู้ในการทำงาน ถ้าอยู่ในอาชีพ ไม่ต้องหนักใจเลย เพราะเราทำอยู่ทุกวัน เช่น ปูเตียงเป็น ก็มาทำให้ดูหน่อย จะได้รับการรับรอง ภาครัฐก็มีหน้าที่ต้องสนับสนุน แต่สิ่งที่จะขับเคลื่อนหรือสร้างระบบได้ดีที่สุด คือ คนที่ทำงาน คนที่อยู่ในอุตสาหกรรม ต้องพัฒนาตัวเอง ต้องพัฒนาคนของตัวเอง เราอยู่นิ่งไม่ได้แล้ว โลกมันเปิดอย่างนี้แล้ว เราจะโดนแย่งงาน ด้านผู้ประกอบการก็ต้องคิด ต้องวางแผนว่า เขาจะช่วยผลักดันให้คนของเขาเข้าสู่ระบบมาตรฐานอย่างไรได้บ้าง เพราะมันมีผลเชิงธุรกิจ คือ ช่วย Save Cost และสร้าง Productivity ให้องค์กรตัวเอง นี่ไม่ใช่ทางเลือก แต่นี่คือสิ่งที่ต้องทำ โดยเฉพาะในภาวะ การแข่งขันสูงขนาดนี้ คนคือสิ่งสำคัญที่สุด” ผศ.ดร.จุฑามาศ กล่าวทิ้งท้าย ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ www.tpqi.go.th ในสถานการณ์ Do It or Die ของวงการนี้ ดูเหมือนทางรอด มีอยู่ทางเดียว คือ ยกระดับทักษะและสมรรถนะในวิชาชีพให้แก่บุคลากร ที่ผ่านมาเรารอดกันมาด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คนไม่พอก็จ้างคนต่างชาติ คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็จ้างฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จะดีกว่าไหมหากเราจะเริ่มร่วมกัน แก้ปัญหา ‘คน’ ด้วยการสร้างมาตรฐานอย่างยั่งยืน ‘Hotel Profession’; Survival Guide of Tourism Industry Thailand Professional Qualification Institute Offers Free Tests for 2 Privileges per Each Personnel Tourism industry has generated the country’s major revenue for a long time since Thailand is so rich in natural resources, cheap price rate, and charms comparing to other places around the world. This makes the country win the hearts of tourists across the globe, but in the same time, this initiates much more extreme competition within this industry as well. All entrepreneurs compete one to another for developing several aspects of service providing in order to attract the great number of tourists, which rises the extreme demand in personnel volume, while personnel in this profession is facing a big fight from AEC opening, which there are many competitors from neighbor countries coming in and looking for a job in Thailand. Assoc. Prof. Dr. Jutamas Wisansing, Consultant of Regent Cha-Am Hospitality School, and Ms. Jullada Meejul, Director of Director General Bureau of Thailand Professional Qualification Institute (TPQI) revealed the present and future circumstances as well as the concept of personal’s skill, and performance evaluation to prove how they can jointly offer the chances of survival for Thai tourism industry. Labor Shortage Crisis with Do It or Die Situation Thailand has strength in term of tourism and hospitality industry; however, we have big shortage in operational personnel both in term of volume and quality measures. Assoc. Prof. Dr. Jutamas Wisansing mentioned about labor shortage problem that there are 2 big problems occurred as personnel volume and quality, which these are because educational sector has produced personnel, but cannot practically be used, and it is about time to go straight to the point that educational sector has produced a large number of personnel, but mostly did not response to the commercial and industrial sectors, while the country’s human resource development plan seemed to be falling down. “Our educational sector has produced a large number of personnel, but mostly been unable to response to commercial and industrial sectors. In addition, we have not set personnel development plan in those deficit professions, which basically, we have always solved the problem at hand so we do not need to talk about the demand in the future at all because even now we are unable to produce enough personnel both in term of volume and quality mesaures. Therefore, we do not have population shortage problem, but we are lack of skillful and proficient labors. Now, we need to come together to settle down the system once again. What we can do to solve the problem at hand is to recruit personnel from neighbor countries, however, if this issue still persist for some extending period of times, it shall cause a lot of consequent problems. Therefore, this problem must be solved within 2 – 3 years. Do it or Die.” said Assoc. Prof. Dr. Juthamas. Similar to the opinion expressed by Ms. Jullada Meejul that Thailand does not have enough manpower to serve tourism industry, while educational sector has produced the personnel with skill and proficiency that did not directly serve entrepreneurs’ requirements. “Basically, 5 star hotel’s front desk would prefer hiring Filipino, Malaysian, and Indonesian than Thai people. This proved that we did not have manpower and Thai people are unable to take this job. Therefore, we have to consider as the big proposition, which we must develop personnel that directly serve the market demand. Most entrepreneurs would prefer Ready Made employees; therefore, educational institutes must produce graduated students who can start to work right away” said Ms. Jullada. ‘Manpower’ is the Key Asoc. Prof. Dr. Jutamas also said that the Do It or Die situation has insisted the industry to readjust, develop and change itself; otherwise they will not be able to survive for long. “Manpower is the key to indicate the success or failure especially for hospitality business. Therefore, when hotels pay attention to personnel development, it shall strengthen up their management process and get them ready to compete in ASEAN stage. Earlier, we had training school, but did not have system and indicator to certify each profession’s proficiency and skill. However, now Thailand Professional Qualification Institute (TPQI) has already setup profession standard system so entrepreneurs and personnel in industry must take advantage of them so that they can recheck and fulfill their weaknesses” said Assoc. Prof. Dr. Jutamas. Ms. Jullada also added that developing personnel in organization is worth the investment in the long run similar to winning the heart and initiating the happiness of employee in workplace, which is considered to sustainably produce good Productivity for such hotels. ”Many employers dare not to make investment on personnel development because they are afraid of those developed personnel will not be working with them for a long time, or other hotels may take such personnel away. In fact, personnel development is meant to initiate personnel’s happiness in workplace because those personnel shall foresee their own future, and want to further develop their skill and proficiency as well as realize in their own Career Path. And when they are happy, they will not want to quit the job so easy” said Ms. Jullada. Certify for Profession’s Dignity and Privilege Skill and Performance Must Have Standard “We all have already left the door opened, which everyone is in charge of developing itself to compete with others by getting into this certified system. If any personnel can undergo the indicated standard evaluation, it is considered as the first step for certifying itself of personnel side, while for employer side, this certification should ensure employer for having skillful and proficient employees” said Assoc. Prof. Dr. Jutamas. Assoc. Prof. Dr. Jutamas also added that profession standard shall help entrepreneurs in tourism industry both in term of cost reduction and human resource management enhancement i.e. asking for certificate from TPQI before employing personnel so that such personnel does not need to be trained for a long time because he/she has already had direct experience in such work position, while employer will save time since they can train the right personnel as well as apply HR system to evaluate operating result so that hardworking and enthusiastic personnel will get an opportunity to be promoted. Ms. Jullada also said about this issue that profession standard is aimed to certify the professionalism and response to the country’s personnel development. “This is a system that will help setting a plan and managing manpower within organization, and is not considered as the condition, obstacle or limitation whatsoever. In fact, this system shall help indicating personnel development, and performance evaluation, which it may sound intimidating. However, the main reason of this system is to effectively help developing personnel in hotel and hospitality business. Therefore, every profession should have evaluation, test, and assessment to find out how good they are for such certain profession so that it shall reach international certified standard. This shall directly response to the country’s personnel development.” Ms. Jullada said about the importance of profession standard. However, hotel related profession comprises of 5 professions as front desk, food and beverage waiter/waitress, western chef, bread baking chef, and housekeeper, which TPQI chose the Regent Cha-Am as the institute to in charge of certifying all these 5 professions since this institute has what it takes based on the qualification of TPQI i.e. such organization may be the government sector, private sector, or academic institute; however, such organization shall be a juristic person that has true experiences in such specific working criterion, and professional official being employed in organization as well as completed infrastructures and specific tools related to such profession, which the Regent Cha-Am’s amenity and facility have totally surpassed all these conditions. TPQI Offers Free Test for 2 Privileges per Each Personnel In June 2016, TPQI proposed to the cabinet for approving the budget for the arrangement of personnel performance test in the group of tourism and hotel industry by offering free tests and each person gets 2 privileges as one privilege for profession standard and the other for digital standard. “At the moment, TPQI is offering free test promotion. Therefore, entrepreneurs and hotel personnel should take this opportunity to find out what certified level they are at. Besides, all test questions are the practical ones that emphasize on the knowledge in working procedure. Therefore, if you are working in any certain profession, please have no fear because you are doing your jobs everyday so what you have to do is to demonstrate how you do your job i.e. covering the bed with the coverlet, and that is all. In addition, government sector should be in charge of supporting this certified system; however, the best thing to drive or setup the system is the person who is working in the industry. Such person must develop itself, otherwise they will lose the job, while entrepreneurs should think and set a plan on how they can bring in their personnel into this certified standard system because it can help saving cost and initiating productivity for their own organization. This is not an alternative, but this is a must do especially during this extreme competitive situation since human is the most important factor” said Assoc. Prof. Dr. Jutamas. In addition, for more information on test application, please visit Thailand Profession Qualification Institute at www.tpqi.go.th During Do It or Die situation of this industry, the only survival guideline is to elevate personnel’s profession skill and performance level. Earlier, we could survive by solving the problem at hand i.e. we recruit foreigner in case of ‘manpower’ shortage or we recruit Filipino, and Indonesian because we cannot speak English. How good it is going to be if we shall solve the manpower problem by setting sustainable standard together.

“ภาคการศึกษาเราสร้างคนออกมาเยอะมาก แต่ไม่ตอบโจทย์เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม เราไม่ได้ทำแผนพัฒนาคนในสายอาชีพที่ขาดแคลน เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาตลอด ไม่ต้องพูดถึงความต้องการในอนาคตเลย เพราะแค่ที่ต้องการในปัจจุบัน เรายังไม่สามารถผลิตให้เพียงพอได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ

เราไม่ได้ขาดแคลนประชากร แต่เราขาดแคลนแรงงาน คนไม่มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนนี้ต้องพยายามช่วยกันจัดระบบอีกรอบ ตอนนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ คือ จ้างคน Recruit คนจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จะมีปัญหาตามมาอีกมาก ฉะนั้น ต้องแก้ปัญหาใน 2-3 ปีนี้ ถ้าไม่ทำตอนนี้ ก็ตาย Do It or Die” ผศ.ดร.จุฑามาศ เล่าถึงสถานการณ์

สอดคล้องกับคุณจุลลดา มีจุล ที่มองว่า ประเทศไทยมีกำลังพลไม่พอจะรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภาคการศึกษา ผลิตคนที่มีทักษะและสมรรถนะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ

“ฟร้อนท์โรงแรม 5 ดาว จ้างคนไทยไม่ได้เลย ส่วนใหญ่ต้องจ้างฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เราไม่มีคน คนไทยทำไม่ได้
ดังนั้น จึงต้องหันมามองที่โจทย์ใหญ่ คือ ต้องพัฒนาคนให้ได้ ให้มีทักษะและสมรรถนะคนให้ได้ตามที่ตลาดต้องการ

ผู้ประกอบการชอบ Ready Made สำเร็จรูป ใส่น้ำ กินได้เลย มันกลับไปที่สถาบันการศึกษาว่าต้องผลิตตคนที่เรียนจบ ทำงานได้เลย” คุณจุลลดา วิเคราะห์

‘คน’ คือหัวใจ ผศ.ดร.จุฑามาศ กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ Do It or Die เป็นตัวย้ำว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องปรับตัว ต้องพัฒนา ต้องเปลี่ยนแปลง มิเช่นนั้น ไม่รอดแน่ “หัวใจสำคัญที่สุด คือ คนทำงาน โดยเฉพาะธุรกิจงานบริการ จะดี จะแย่ จะสำเร็จ หรือเฟล ขึ้นอยู่กับ “คน” ฉะนั้น การที่โรงแรมให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร มันทำให้การจัดการให้เราเข้มแข็งได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพร้อมแข่งขันระดับอาเซียน

ที่่ผ่านมาเรามีโรงเรียนเทรนนิ่ง แต่ไม่มีระบบ ไม่มีตัวชี้วัด ว่าแต่ละอาชีพเก่งหรือยัง เชี่ยวชาญหรือยัง แต่ตอนนี้มีแล้ว สถาบันคุณวุฒิฯ ผลักดันให้เกิดระบบมาตรฐานวิชาชีพขึ้นแล้ว ผู้ประกอบการและคนในอุตสาหกรรมต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ เหมือนไปหาหมอ ไปรีเช็กร่างกายว่า ตรงไหนอ่อนแอ อวัยวะไหนมีปัญหา เราต้องดูแลตรงนั้น เพิ่มทักษะที่เรามีอยู่ เติมเต็มสิ่งที่เราขาดไป” ผศ.ดร.จุฑามาศ กล่าว

ด้านคุณจุลลดากล่าวเสริมว่า การพัฒนาบุคลากรในองค์กร เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว เสมือนเป็นการซื้อใจและความสุขในการทำงานของพนักงาน ซึ่งเป็นการสร้าง Productivity ให้กับโรงแรมนั้นๆ อย่างยั่งยืน “มีนายจ้างจำนวนมากที่ไม่กล้าลงทุนพัฒนาคน เพราะกลัวลงทุนแล้วคนอยู่ไม่นาน อาจจะลาออกไป หรือโดนแย่งตัว  แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่แบบนั้น การพัฒนาคนเป็นการสร้าง
ความสุขในการทำงานให้พนักงาน เพราะเขาเห็นอนาคตตัวเอง มีเป้าหมาย อยากพัฒนา รู้ Career Path ของตัวเอง มีความสุขในการทำงาน และเมื่อมีความสุข เขาก็ไม่เปลี่ยนงานง่ายๆ” คุณจุลลดา วิเคราะห์

รับรองศักดิ์และสิทธิ์ของวิชาชีพ ทักษะและสมรรถนะต้องมีมาตรฐาน “เราเปิดประตูบ้านกันหมดแล้ว ทุกคนมีหน้าที่ต้องพัฒนาตัวเองให้แข่งขันได้ ต้องเข้ามาอยู่ในระบบที่มีการรับรอง ถ้ามีการกำหนดมาตรฐาน แล้วผ่านการประเมินนั้นก็เป็นรับรองตัวเอง ในแง่บุคลากร ถือเป็นใบผ่านทางด่านที่หนึ่ง ส่วนในมุมนายจ้าง ใบรับรองนี้ก็ช่วยเพิ่มความแน่นอนและความแน่ใจให้ผู้จ้างว่าลูกจ้างมีประสิทธิภาพ มีทักษะและสมรรถนะ ” ผศ.ดร.จุฑามาศ

ผศ.ดร.จุฑามาศ กล่าวอีกว่า มาตรฐานวิชาชีพจะช่วย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในแง่การลด ค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคน เช่น ขอดูใบรับรองจากสถาบันคุณวุฒิก่อนรับเข้าทำงาน ทำให้ไม่ต้องเทรนมาก เพราะมีประสบการณ์ หรือเทรนคนได้ถูกเรื่อง รวมถึงนำมาประยุกต์ใช้ในระบบ HR เพื่อประเมินผลการทำงาน บางคนกระตือรือร้น ขยันพัฒนาตัวเองก็โปรโมทให้เลื่อนตำแหน่ง

คุณจุลลดา กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันว่า มาตรฐานวิชาชีพเป็นการรับรองความเป็นมืออาชีพ และตอบโจทย์การพัฒนาคนของประเทศ“นี่คือระบบที่จะช่วยวางแผนและบริหารงานบุคคลให้องค์กร ไม่ใช่เงื่อนไขหรืออุปสรรคหรือข้อจำกัด เป็นตัวที่ช่วยให้เห็นถึงการพัฒนาคน ประเมินสมรรถนะอาจจะฟังดูน่ากลัว ระบบนี้ เหตุผลเดียวคือช่วยพัฒนาบุคลากรในโรงแรม พัฒนาตัวเองและองค์กรให้มากที่สุด

ทุกอาชีพจึงควรมีการประเมิน การทดสอบ การวัดผลว่า อาชีพที่ทำอยู่นั้น คุณเก่งแค่ไหน เชี่ยวชาญหรือยัง เพื่อเป็นมาตรฐานที่สากลยอมรับ นี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์การพัฒนา กำลังคนของประเทศ” คุณจุลลดากล่าวถึงความสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพ

อย่างไรก็ตาม วิชาชีพเกี่ยวกับการโรงแรมมีทั้งหมดมี 5 วิชาชีพ ได้แก่ พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พ่อครัวตะวันตก พ่อครัวขนมปังอบ และแม่บ้านในโรงแรม โดยสถาบันคุณวุฒิฯ เลือก รีเจ้นท์ ชะอำ เป็นสถานที่สอบ เนื่องจากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์และ เงื่อนไขต่างๆ ตามที่สถาบันคุณวุฒิกำหนด เช่น อาจเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคการศึกษาก็ได้ แต่ต้องเป็นนิติบุคคล มีประสบการณ์ด้านนั้นๆ ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในองค์กร มีสาธารณูปโภค และอุปกรณ์เกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ ครบถ้วน ซึ่งรีเจ้นท์ ชะอำ มีครบเครื่อง ตอบโจทย์ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาทุกด้าน

TPQI ใจป้ำ เปิดสอบฟรีคนละ 2 สิทธิ์  เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการเปิดจัดสอบประเมินสมรรถนะของบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยจัดสอบแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้คนละ 2 สิทธิ์ คือ 1 สิทธิ์มาตรฐานวิชาชีพ และ 1 สิทธิ์มาตรฐานดิจิทัล

“ตอนนี้สถาบันคุณวุฒิฯ มีโปรโมชั่น สอบฟรี ไม่ต้องกลัวจะสอบตก  อยากให้ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการโรงแรม ฉวยโอกาสนี้ เพื่อจะได้รู้ว่าตนเองอยู่ตรงไหนของมาตรฐาน นอกจากนี้ ข้อสอบก็เป็นข้อสอบจากการปฏิบัติงานได้จริง ไม่เน้นทฤษฎี แต่เน้นความรู้ในการทำงาน ถ้าอยู่ในอาชีพ ไม่ต้องหนักใจเลย เพราะเราทำอยู่ทุกวัน เช่น ปูเตียงเป็น ก็มาทำให้ดูหน่อย จะได้รับการรับรอง

ภาครัฐก็มีหน้าที่ต้องสนับสนุน แต่สิ่งที่จะขับเคลื่อนหรือสร้างระบบได้ดีที่สุด คือ คนที่ทำงาน คนที่อยู่ในอุตสาหกรรม ต้องพัฒนาตัวเอง ต้องพัฒนาคนของตัวเอง เราอยู่นิ่งไม่ได้แล้ว โลกมันเปิดอย่างนี้แล้ว เราจะโดนแย่งงาน ด้านผู้ประกอบการก็ต้องคิด ต้องวางแผนว่า เขาจะช่วยผลักดันให้คนของเขาเข้าสู่ระบบมาตรฐานอย่างไรได้บ้าง เพราะมันมีผลเชิงธุรกิจ คือ ช่วย Save Cost และสร้าง Productivity ให้องค์กรตัวเอง

นี่ไม่ใช่ทางเลือก แต่นี่คือสิ่งที่ต้องทำ โดยเฉพาะในภาวะ การแข่งขันสูงขนาดนี้ คนคือสิ่งสำคัญที่สุด” ผศ.ดร.จุฑามาศ กล่าวทิ้งท้าย ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ www.tpqi.go.th

ในสถานการณ์ Do It or Die ของวงการนี้ ดูเหมือนทางรอด มีอยู่ทางเดียว คือ ยกระดับทักษะและสมรรถนะในวิชาชีพให้แก่บุคลากร ที่ผ่านมาเรารอดกันมาด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คนไม่พอก็จ้างคนต่างชาติ คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็จ้างฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จะดีกว่าไหมหากเราจะเริ่มร่วมกัน แก้ปัญหา ‘คน’ ด้วยการสร้างมาตรฐานอย่างยั่งยืน


‘Hotel Profession’; Survival Guide of Tourism Industry Thailand Professional Qualification Institute Offers Free Tests for 2 Privileges per Each Personnel

Tourism industry has generated the country’s major revenue for a long time since Thailand is so rich in natural resources, cheap price rate, and charms comparing to other places around the world. This makes the country win the hearts of tourists across the globe, but in the same time, this initiates much more extreme competition within this industry as well.

All entrepreneurs compete one to another for developing several aspects of service providing in order to attract the great number of tourists, which rises the extreme demand in personnel volume, while personnel in this profession is facing a big fight from AEC opening, which there are many competitors from neighbor countries coming in and looking for a job in Thailand.

Assoc. Prof. Dr. Jutamas Wisansing, Consultant of Regent Cha-Am Hospitality School, and Ms. Jullada Meejul, Director of Director General Bureau of Thailand Professional Qualification Institute (TPQI) revealed the present and future circumstances as well as the concept of personal’s skill, and performance evaluation to prove how they can jointly offer the chances of survival for Thai tourism industry.

Labor Shortage Crisis with Do It or Die Situation
Thailand has strength in term of tourism and hospitality industry; however, we have big shortage in operational personnel both in term of volume and quality measures.

Assoc. Prof. Dr. Jutamas Wisansing mentioned about labor shortage problem that there are 2 big problems occurred as personnel volume and quality, which these are because educational sector has produced personnel, but cannot practically be used, and it is about time to go straight to the point that educational sector has produced a large number of personnel, but mostly did not response to the commercial and industrial sectors, while the country’s human resource development plan seemed to be falling down.

“Our educational sector has produced a large number of personnel, but mostly been unable to response to commercial and industrial sectors. In addition, we have not set personnel development plan in those deficit professions, which basically, we have always solved the problem at hand so we do not need to talk about the demand in the future at all because even now we are unable to produce enough personnel both in term of volume and quality mesaures.

Therefore, we do not have population shortage problem, but we are lack of skillful and proficient labors. Now, we need to come together to settle down the system once again.

What we can do to solve the problem at hand is to recruit personnel from neighbor countries, however, if this issue still persist for some extending period of times, it shall cause a lot of consequent problems. Therefore, this problem must be solved within 2 – 3 years. Do it or Die.” said Assoc. Prof. Dr. Juthamas.

Similar to the opinion expressed by Ms. Jullada Meejul that Thailand does not have enough manpower to serve tourism industry, while educational sector has produced the personnel with skill and proficiency that did not directly serve entrepreneurs’ requirements.

“Basically, 5 star hotel’s front desk would prefer hiring Filipino, Malaysian, and Indonesian than Thai people. This proved that we did not have manpower and Thai people are unable to take this job. Therefore, we have to consider as the big proposition, which we must develop personnel that directly serve the market demand.

Most entrepreneurs would prefer Ready Made employees; therefore, educational institutes must

produce graduated students who can start to work right away” said Ms. Jullada.

‘Manpower’ is the Key
Asoc. Prof. Dr. Jutamas also said that the Do It or Die situation has insisted the industry to readjust, develop and change itself; otherwise they will not be able to survive for long.

“Manpower is the key to indicate the success or failure especially for hospitality business. Therefore, when hotels pay attention to personnel development, it shall strengthen up their management process and get them ready to compete in ASEAN stage.

Earlier, we had training school, but did not have system and indicator to certify each profession’s proficiency and skill. However, now Thailand Professional Qualification Institute (TPQI) has already setup profession standard system so entrepreneurs and personnel in industry must take advantage of them so that they can recheck and fulfill their weaknesses” said Assoc. Prof. Dr. Jutamas.

Ms. Jullada also added that developing personnel in organization is worth the investment in the long run similar to winning the heart and initiating the happiness of employee in workplace, which is considered to sustainably produce good Productivity for such hotels.

”Many employers dare not to make investment on personnel development because they are afraid of those developed personnel will not be working with them for a long time, or other hotels may take such personnel away. In fact, personnel development is meant to initiate personnel’s happiness in workplace because those personnel shall foresee their own future, and want to further develop their skill and proficiency as well as realize in their own Career Path. And when they are happy, they will not want to quit the job so easy” said Ms. Jullada.

Certify for Profession’s Dignity and Privilege
Skill and Performance Must Have Standard
“We all have already left the door opened, which everyone is in charge of developing itself to compete with others by getting into this certified system. If any personnel can undergo the indicated standard evaluation, it is considered as the first step for certifying itself of personnel side, while for employer side, this certification should ensure employer for having skillful and proficient employees” said Assoc. Prof. Dr. Jutamas.

Assoc. Prof. Dr. Jutamas also added that profession standard shall help entrepreneurs in tourism industry both in term of cost reduction and human resource management enhancement i.e. asking for certificate from TPQI before employing personnel so that such personnel does not need to be trained for a long time because he/she has already had direct experience in such work position, while employer will save time since they can train the right personnel as well as apply HR system to evaluate operating result so that hardworking and enthusiastic personnel will get an opportunity to be promoted.

Ms. Jullada also said about this issue that profession standard is aimed to certify the professionalism and response to the country’s personnel development.

“This is a system that will help setting a plan and managing manpower within organization, and is not considered as the condition, obstacle or limitation whatsoever. In fact, this system shall help indicating personnel development, and performance evaluation, which it may sound intimidating. However, the main reason of this system is to effectively help developing personnel in hotel and hospitality business.

Therefore, every profession should have evaluation, test, and assessment to find out how good they are for such certain profession so that it shall reach international certified standard. This shall directly response to the country’s personnel development.” Ms. Jullada said about the importance of profession standard.

However, hotel related profession comprises of 5 professions as front desk, food and beverage waiter/waitress, western chef, bread baking chef, and housekeeper, which TPQI chose the Regent Cha-Am as the institute to in charge of certifying all these 5 professions since this institute has what it takes based on the qualification of TPQI i.e. such organization may be the government sector, private sector, or academic institute; however, such organization shall be a juristic person that has true experiences in such specific working criterion, and professional official being employed in organization as well as completed infrastructures and specific tools related to such profession, which the Regent Cha-Am’s amenity and facility have totally surpassed all these conditions.

TPQI Offers Free Test for 2 Privileges per Each Personnel
In June 2016, TPQI proposed to the cabinet for approving the budget for the arrangement of personnel performance test in the group of tourism and hotel industry by offering free tests and each person gets 2 privileges as one privilege for profession standard and the other for digital standard.

“At the moment, TPQI is offering free test promotion. Therefore, entrepreneurs and hotel personnel should take this opportunity to find out what certified level they are at. Besides, all test questions are the practical ones that emphasize on the knowledge in working procedure. Therefore, if you are working in any certain profession, please have no fear because you are doing your jobs everyday so what you have to do is to demonstrate how you do your job i.e. covering the bed with the coverlet, and that is all.

In addition, government sector should be in charge of supporting this certified system; however, the best thing to drive or setup the system is the person who is working in the industry. Such person must develop itself, otherwise they will lose the job, while entrepreneurs should think and set a plan on how they can bring in their personnel into this certified standard system because it can help saving cost and initiating productivity for their own organization.

This is not an alternative, but this is a must do especially during this extreme competitive situation since human is the most important factor” said Assoc. Prof. Dr. Jutamas.

In addition, for more information on test application, please visit Thailand Profession Qualification Institute at www.tpqi.go.th

During Do It or Die situation of this industry, the only survival guideline is to elevate personnel’s profession skill and performance level. Earlier, we could survive by solving the problem at hand i.e. we recruit foreigner in case of ‘manpower’ shortage or we recruit Filipino, and Indonesian because we cannot speak English. How good it is going to be if we shall solve the manpower problem by setting sustainable standard together.

Comment Box