การออกแบบโรงแรมอย่างยั่งยืนคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมการออกแบบโรงแรมในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบโรงแรมที่เน้นเพื่อการประหยัดพลังงาน ใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองให้น้อยที่สุด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสามารถออกแบบให้ตอบสนองกับสภาพแวดล้อม ล้วนเป็นการออกแบบอย่างยั่งยืนแทบทั้งสิ้น หากผู้ออกแบบหรือผู้ประกอบการคำนึงถึงการออกแบบเพื่อความยั่งยืน Sustainable Design ล้วนจะทำให้เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและสามารถประหยัดเงินลงทุนในการจัดการการประกอบธุรกิจลงได้มากเลยทีเดียว

nnn

เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ตามสไตล์ อยู่สบายด้วยการออกแบบ การเปิดรับลมโล่งในเวลากลางวัน หากพื้นที่โรงแรมมีวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ริมเขา ริมเขื่อน ริมแม่น้ำ ริมคลอง หรือแม้กระทั่งริมทะเล สามารถช่วยประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าเพื่อการปรับอากาศ อีกทั้งยังสามารถออกแบบให้เกิดมุมมอง ที่น่าประทับใจของแขกผู้มาพักได้อีกด้วย

นอกจากโหลดพลังงานที่ใช้เพื่อการปรับอากาศแล้ว ยังสามารถประหยัดพลังงานของการใช้พลังงานเพื่อการส่องสว่างอีกด้วย โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อการส่องสว่างเลย เพราะเราเลือกที่จะออกแบบโดยการนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้งานในอาคาร การออกแบบที่สามารถได้แสงที่มีประสิทธิภาพ คือ การออกแบบโดยใช้แสงธรรมชาติเข้ามาทางอ้อม Indirect Light เช่น การสะท้อนของแสงเข้ามาภายในอาคาร หรือการออกแบบโดยใช้หิ้งแสง Light Shelf เพื่อเพิ่มแสงเข้ามาภายในอาคาร เป็นแสงที่มีประสิทธิภาพเพราะไม่นำความร้อนเข้ามาภายในอาคาร แต่นำแสงธรรมชาติเข้ามาเพิ่มความส่องสว่างให้กับอาคารหรือพื้นที่ๆ ออกแบบ

ส่วนโถงทางเดิน หากโรงแรมเป็นโรงแรมสไตล์รีสอร์ท พื้นที่ที่ออกแบบสำหรับทางเดินจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างมาก จำเป็นต้องมีส่วนของหลังคาคลุม Cover Way ควรออกแบบให้สามารถมีส่วนของหลังคามีช่องแสงบ้าง เพื่อการระบายอากาศ และสุขลักษณะความสะอาด ปลอดภัย ไม่อับชื้น รวมถึงควรออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในหลายๆ หน้าที่ หลายๆ ฟังก์ชัน เช่น ออกแบบเป็นโถงทางเดินแล้วสามารถออกแบบเป็นพื้นที่พักคอยบางส่วนได้ จะเป็นการออกแบบให้สามารถใช้พื้นที่ได้หลากหลาย และสามารถออกแบบให้ตอบสนองการใช้งานได้คุ้มค่า

การออกแบบพื้นที่โถงทางเข้า โถงพักคอย ควรออกแบบให้โล่ง โปร่งสบาย วัสดุพื้นผิวสัมผัสในการตกแต่งเน้น เพื่อธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน สามารถสร้างความรู้สึกผ่อนคลายแก่ผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี การออกแบบห้องน้ำ พื้นที่ใช้งานสาธารณะ ควรออกแบบให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาภายในอาคาร เพื่อสร้างความโปร่ง สบาย และถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศที่ดี เพราะจะมีความร้อนช่วยเรื่องการฆ่าเชื้อโรคของกลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์

การออกแบบห้องพัก ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงการออกแบบอย่างยั่งยืน มาเริ่มต้นกันเลยตั้งแต่ส่วนพักผ่อนภายในห้อง การออกแบบให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จะเห็นได้ว่า การออกแบบอย่างยั่งยืน จะใช้ทรัพยากรที่ออกแบบได้อย่างคุ้มค่า เช่น การนำเศษวัสดุเหลือใช้มาออกแบบตกแต่งส่วนของเฟอร์นิเจอร์ เพื่อใช้งานได้จริง
ให้สามารถเข้ากับโรงแรมหรูได้

kkk

ส่วนภายนอก เช่น ส่วนนั่งพักผ่อนนอนเอกเขนก สามารถใช้วัสดุเหลือใช้มาออกแบบพื้นที่การใช้งานให้สามารถมีมุมเก๋ๆ ไว้พักผ่อนชมบรรยากาศได้นอกจากการออกแบบที่คำนึงถึงความยั่งยืนเพื่ออนาคตแล้ว จะเห็นได้ว่าควรจะตระหนักถึงการจัดการ หรือการใช้ทรัพยากรอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานด้วย เพื่อให้เป็นการบูรณาการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การออกแบบ การจัดการ การใช้อาคาร และการดำรงอยู่หรือการรักษา ซ่อมแซม ล้วนแล้วแต่เป็นการบูรณาการเพื่อการออกแบบโรงแรมอย่างยั่งยืนแทบทั้งสิ้น

ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านทุกท่านตระหนักและเห็นความสำคัญ มองกลับไปยังสิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรที่ให้คุณค่าอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ตราบที่มนุษย์หรือผู้ใช้ สร้างสิ่งทดแทนกลับคืนให้กับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ จะเห็นได้ว่า การออกแบบโรงแรมอย่างยั่งยืน คืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องใกล้ตัวที่พวกเราทุกคนควรจะใส่ใจและตระหนักถึง เพื่อให้ทรัพยากรที่มีค่าของเรา ก็คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ให้คงอยู่กับเราไปตราบนานเท่านาน ในฉบับหน้า ผู้เขียนขอยกตัวอย่างผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เจ๋งๆ ของเด็กนักศึกษารุ่นใหม่ แนวอีโค เพื่อช่วยประหยัดทรัพยากร และสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้จริงๆ ผลงานใครที่เข้าตา ก็สามารถพัฒนาต่อสร้างรายได้ ได้มากมาย อีกทั้ง รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ


Sustainable Hotel Design to Return Environmental Balance

The current hotel design that is specialized on energy saving in order to consume resource effectively with least wasted resource consumption and be able to design in accordance to environmental condition is considered as sustainable design. If designer or entrepreneur pays attention to sustainable design, this will help preserving environment and saving larger cost of business operation.

nnn

This can be simply begun by caring for environmental condition based on living comfort with opened-up design style to take up the wind during the daytime. If hotel’s area surrounding has magnificent scenery such as mountainside, riverside, canal side or even seaside, this can help saving energy for consuming electricity for air conditioning and initiate interesting design to impress most guests

Besides loading energy used for air conditioning, the proper design will be no need to consume electricity for illumination at all because we choose to design by bringing in natural light to use within the building instead. The design to achieve effective lighting is to count on indirect

light such as reflecting light into the building or designingwith light shelf to add light into the building which is considered as effective light because it will not bring heat into the building, but natural light to add illumination to building or design area. For the walkway, if hotel is designed in resort style, the design area for the walkway will have quite a large space which is necessary to have the cover way with some fanlights provided on the roof structure to ventilate the air and preserve sanitation and safety. Besides, the cover way should be designed with multi-function, for example rather than designing as the hallway, it can be added the waiting area in some part along the way which this is considered as versatile space utilization and effective functionality design.

The design of entrance hallway and reception hall should be open and spacious, while material surface finish for decoration should emphasize on nature such as wood, rock to give the sense of relaxation to the guests. The design of bathroom and common area should let natural light into the building to create sense of comfort and hygiene with good air ventilation because the heat will help killing the disease of unpleasant odor.

Guestroom is considered as the main part to pay attention for sustainable design which is required to effectively
consume design resources such as using material remainders to design and decorate furniture for living area inside the guestroom with the style to match with luxurious hotel. For outdoor section such as sitting back section, remaining materials can be used to design function a space to add elegant corner to relax and enjoy with the atmosphere.

Besides the sustainable design for future, we should realize on management or building utilization for energy saving as well so that it will be the integration of effective energy consuming. From design, management, building utilization to existence or maintenance stages are all  considered as the integration for sustainable hotel design.

I would like to see all readers pay attention and care for environment which considered as the valuable resource that will give indefinite benefit as long as human or user makes substitution to environment and nature. As we all see that sustainable hotel design helpfully returns environmental balance which is the substance that we all should pay attention and raise awareness so that we can keep the most valuable resource as surrounding environment with us forever.

jjj

For the next issue, I would like to present cool design works of new generation of university students in Eco style that will help saving resources and be able to really extend business in the future.

ที่มา: นิตยสาร Thai Hotels & Travel
Vol.7 No.39 สิงหาคม-กันยายน 2559 (August-September 2016)

Comment Box