“ไอซีที” สัมมนาสู้ภัยคุกคามในโลกไซเบอร์วันนี้ (29พ.ย.) ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และกระทรวงกลาโหม จัดงานสัมนาเชิงวิชาการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พ.ย. 55

เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ และระดมบุคคลากรในการวางแผนปฏิบัติการป้องกันภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ยังเป็นเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมรับมือภัยคุกคามในโลกไซเบอร์

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เปิดเผยในการสัมนาว่า แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ของประเทศไทย ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ โดยได้จัดทำกรอบนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ประเทศไทยขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการป้องกันและรับมือภัยจากโลกไซเบอร์ของประเทศ พร้อมได้มีการจัดทำ(ร่าง) กรอบนโยบายความมั่นคงในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2559 และเร่งสร้างบุคคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนปรับปรุงกฏหมายต่างให้ทันสมัยและเอื้อต่อการทำงานในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

“ปัญหาด้านภัยคุกคามและความไม่ปลอดภัยในโลกไซเบอร์พบได้ทุกประเทศทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศระดับชั้นนำของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยังต้องประสบปัญหา ซึ่งการจัดสัมมนาจะเป็นการสร้างความเข้าใจในการเนื่องจากการใช้งานทางเทคโนโลยีมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ สมาร์ทโฟน ทำให้ช่องทางธุรกรรมการเงิน ผ่านมือถือที่แฝงไปด้วยการโจรกรรมทางข้อมูล ”

Comment Box