“สวดมนต์ข้ามปี” ธรรมมงคลต้อนรับปีใหม่การได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความเป็นมงคลนั้นถือเป็นเรื่องดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันใหม่ของปีใหม่ด้วยแล้ว ก็จะยิ่งเป็นเรื่องดีๆ ที่ทำให้ปีนั้นได้เริ่มต้นชีวิตด้วยความเป็นมงคลซึ่งหนึ่งในกิจกรรมมงคลที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมปฏิบัติกันมาในช่วงขึ้นปีใหม่นี้ก็คือ “การสวดมนต์ข้ามปี”

โดยสำหรับในคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557 นี้ ก็มีหลายสถานที่ และหลายๆ วัด ที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้นมา ส่วนจะมีที่ไหนบ้างสามารถติดตามได้เลย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงาน “สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ” ณ พระอุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 56 – 1 ม.ค. 57 โดยเริ่มการสวดมนต์ตั้งแต่เวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 31 ธ.ค. 56 เป็นต้นไป (กิจกรรมอื่นๆ เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้า) นอกจากนี้ยังมีการเปิดให้ชมภาพจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถกลางน้ำ รับฟังพุทธประวัติและอานิสงส์แห่งการสวดมนต์ การฟังเทศน์มหาชาติประกอบการแสดง และยังมีกิจกรรมไหว้พระ 9 วัดสัมผัสวิถีบุญ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี” ขึ้นเป็นปีที่ 4 บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สวดอิติปิโส เจริญสติภาวนา มีภาคีเครือข่ายร่วมออกร้านรอบสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ และกิจกรรมละครเวทีพระพุทธประวัติ “มหาชาติ มหาบุรุษ ละครเพลงแห่งการดับทุกข์อันยิ่งใหญ่”

ด้านกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีภายใต้โครงการ “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม ประจำปี 2557” โดยมีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบริเวณวัดและสถานที่จัดสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้จัดสถานที่ภายในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นสถานที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปี เช่น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปี รวมถึงการตักบาตรในตอนเช้า

ในส่วนของวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในโครงการ “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม ประจำปี 2557” ในเขตกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นในวัดสำคัญ 12 แห่ง คือ วัดอรุณราชวราราม วัดปากน้ำภาษีเจริญ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดยานนาวา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดราชาธิวาสวิหาร วัดปทุมวนาราม วัดชนะสงคราม และวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยศูนย์กลางการจัดงาน กทม.-วัดอรุณราชวราราม ภาคเหนือ-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เลย ภาคใต้-วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ใด หรือมีบ้านอยู่ใกล้ละแวกไหน ก็สามารถสอบถามกับวัดใกล้บ้านท่านได้โดยตรง

Comment Box