มาตรการด้านความปลอดภัยในโรงแรมมาตรการด้านความปลอดภัยของโรงแรมและลูกค้าที่มาใช้บริการนับว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยป้องกันความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าและของโรงแรมเองที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หากจะเกิดความเสียหายบ้างจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ ก็จะไม่เสียหายมากมายนัก ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมให้ได้รับความน่าเชื่อถือ และป้องกันเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ โรงแรมควรจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ของโรงแรมดังนี้

กุญแจประตูระบบคีย์การ์ด

แม้ว่าการใช้กุญแจประตูห้องพักแขกด้วยระบบคีย์การ์ดจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของธุรกิจโรงแรมไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังมีโรงแรมจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้นำมาใช้เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าของตนเอง

ระบบการปิดประตูห้องพักแขกในปัจจุบันเป็นระบบที่ประกอบไปด้วยช่องสำหรับเสียบหรืออุปกรณ์สำหรับแตะบัตรที่มีแถบแม่เหล็กหรือหน่วยความจำสำหรับเก็บรหัสข้อมูลอยู่ภายในบัตรเพื่อใช้เป็นรหัสส่วนตัวของลูกค้าแต่ละคนที่ใช้ในการเปิดประตูห้องพักของตนเองและเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ ซึ่งระบบนี้สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ระบบ PMS ได้โดยตรง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

โรงแรมควรมีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่คอยสอดส่องและตรวจตราโรงแรมอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในโรงแรมเอง

กล้องวงจรปิด

ระบบกล้องวงจรปิดนับว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญในการรักษาความปลอดภัยที่มีใช้กันอยู่โดยทั่วไป รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยภายในโรงแรมทั้งหลายด้วย การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในโรงแรม นอกจากจะเป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมทั้งหลายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับลูกค้าที่มาพักภายในโรงแรมแล้ว ยังสามารถบันทึกข้อมูลไว้เพื่อนำมาใช้ในภายหลังได้หากพบว่าเกิดเห็นการณ์ที่ผิดปกติขึ้นภายในโรงแรม โดยปกติแล้วโรงแรมจะติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดไว้ให้ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะที่บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้

สัญญาณเตือนไฟไหม้

โรงแรมที่ได้มาตรฐานในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้และสัญญาณเตือนไฟไหม้ไว้ในโรงแรมของตนเองโดยติดตั้งไว้ตามจุดสำคัญๆ ต่างๆ ในขณะที่บางโรงแรมใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหมไว้ในห้องพักแขกทุกห้อง และทุกพื้นที่ของโรงแรมพร้อมกับระบบน้ำดับเพลิงที่จะทำงานได้โดยอัตโนมัติ และจะมีพนักงานคอยเฝ้าสังเกตุเหตุเพลิงไหม้ตลอด 24 ชั่วโมงเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ไฟสำรองฉุกเฉิน

โรงแรมควรที่จะมีไฟฉุกเฉินติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณโรงแรม และสามารถใช้ในการให้แสงสว่างฉุกเฉินได้เมื่อกระแสไฟฟ้าดับเพื่อป้องกันเหตุโกลาหล หรือเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับแขกที่มาพักภายในโรงแรม และของพนักงานภายในโรงแรมเอง บางโรงแรมอาจจะจัดให้มีไฟฉายที่มีระบบชาร์จไฟอัตโนมัติพร้อมใช้งานไว้ในห้องพักแขก บางโรงแรมที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยๆ อาจจะมีเครื่องกำเหนิดไฟฟ้าสำรองไว้ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่สำคัญ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงแรมที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัย ของลูกค้าในยามฉุกเฉิน สำหรับโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ที่จัดสร้างได้มาตรฐานจะจัดให้มีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ไว้ภายในโรงแรม และสามารถเดินเครื่องใช้งานได้โดยอัตโนมัติทันทีที่กระแสไฟฟ้าที่จ่ายมาจากภายนอกเกิดเหตุขัดข้องที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับทุกส่วนของโรงแรมเหมือนปกติ

คู่มีอการปฏิบัติสำหรับเหตุฉุกเฉิน

โรงแรมควรที่จะต้องจัดทำแผนและคู่มือการปฏิบัติของพนักงานโรงแรมสำหรับเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในโรงแรม และทำการฝึกอบรมพนักงานต่างๆ ภายในโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิบัติสำหรับเหตุฉุกเฉินต่างๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอการสั่งการจากฝ่ายบริหาร

ตู้นิรภัยส่วนตัวในห้องพักพักแขก

เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินของแขกที่มาพักในโรงแรมเพิ่มเติมภายในห้องพักแขก นอกเหนือไปจากการมีตู้นิรภัยส่วนกลางไว้ให้บริการแก่ลูกค้าของโรงแรมที่บริเวณ Front Office ของโรงแรม ตู้นิรภัยส่วนตัวที่จัดไว้ภายในห้องพักแขกควรที่จะมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอที่จะใส่คอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุคส์ได้ และมีการตั้งระหัสลับส่วนตัวสำหรับการปิด และเปิดได้ด้วยตนเอง

ระบบคีย์การ์ดสำหรับการใช้งานลิฟท์โดยสารของลูกค้า

โรงแรมสามารถเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการภายในโรงแรมโดยการติดตั้งระบบคีย์การ์ดภายในลิฟท์โดยสารของลูกค้าที่ใช้โดยสารขึ้นไปยังชั้นที่เป็นห้องพักแขกที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ PMS ของโรงแรม เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลภายนอกขึ้นไปยังบริเวณห้องพักของแขกโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งลิฟท์โดยสารที่ติดตั้งระบบนี้ไว้จะสามารถใช้โดยสารขึ้นไปยังชั้นที่เป็นห้องพักแขกได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้นำเอาคีย์การ์ดที่ทางโรงแรมออกให้และยังใช้การได้อยู่สำหรับเปิดห้องพักแขกเสียบเข้าไปในช่องหรือแตะที่อุปกรณ์สำหรับอ่านระหัสที่จัดไว้แล้วจึงจะสามารถกดปุ่มเลือกชั้นที่ต้องการขึ้นไปได้

ทีมผจญเพลิง

โรงแรมควรจัดตั้งทีมผจญเพลิงขึ้นภายในโรงแรมพร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการผจญเพลิง โดยมีพนักงานของโรงแรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในรอบต่างๆ เข้าร่วมทีมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในยามฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง และต้องมีการฝึกอบรมพนักงานเหล่านี้ในสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ทันทีทันใด และควรมีการฝึกซ้อมและทดสอบความพร้อมอย่างสม่ำเสมอ

เส้นทางอพยพ

โรงแรมต้องจัดทำเส้นทางอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่มีป้ายและเครื่องหมายต่างๆ ติดแสดงไว้ภายในโรงแรมให้เห็นได้อย่างชัดเจนในยามปกติและในยามฉุกเฉินหรือเมื่อกระแสไฟฟ้าดับ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจะต้องไม่มีการนำเอาสิ่งของใดๆ มาวางขวางไว้ในเส้นทางอพยพที่ทางโรงแรมกำหนดไว้ตลอดเวลา นอกจากนี้จะต้องมีแผนผังเส้นทางอพยพและคำแนะนำให้ลูกค้าปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดตั้งไว้ภายในห้องพักแขกทุกห้องด้วย

อุปกรณ์ดับเพลิง

โรงแรมต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาติดตั้งไว้ในจุดที่สามารถมองเห็นและนำออกมาใช้งานได้ในทันทีที่เกิดเหตุ และควรมีอุปกรณ์สำหรับดับเพลิงชนิดต่างๆ เตรียมไว้ในห้องครัวที่ใช้สำหรับประกอบอาหารที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง รวมถึงผ้าคลุมดับไฟแบบฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้น้ำมันในการประกอบอาหารด้วย

นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่อีกเป็นจำนวนมากที่ผู้บริหารโรงแรมควรจะศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะหลายๆ ประการมีการบัญญัติไว้ใช้เป็นกฎหมายในการดำเนินธุรกิจโรงแรมในบ้านเราที่ต้องปฏิบัติตาม และหลายๆ ประการเป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้ในต่างประเทศ แต่ก็มีผลต่อการส่งลูกค้ามาใช้บริการโรงแรมต่างๆ ภายนอกประเทศเหล่านั้นด้วย.

Comment Box