ก้าวต่อไปของ “Amazing Thai Taste”‘อะเมซิ่งไทยเทส’ (Amazing Thai Taste) ถือเป็นหนึ่งในโครงการของคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมซ์ (D3) ซึ่งมีแผนดำเนินโครงการในปีนี้อย่างต่อเนื่อง

หลังจากปี 2559 คณะทำงานสานพลังประชารัฐ D3 ได้ร่วมกับพันธมิตรกว่า 50 องค์กรรุกส่งเสริมการรับประทานอาหารไทยผลไม้ข้าวและของฝากในกลุ่มอาหารแก่ตลาดนักท่องเที่ยว เพื่อให้รายได้จากการซื้อขายอาหารสามารถกระจายไปถึงเศรษฐกิจฐานรากทั่วทุกภูมิภาคให้ได้มากที่สุด ไล่เรียงตั้งแต่ระดับเกษตรกรชุมชนไปจนถึงร้านอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด) ที่มีชื่อเสียงอย่างมากของไทย

เริ่มจากการนำเสนอ 6 เมนูหลัก ได้แก่ ผัดไท ต้มยำกุ้ง ส้มตำ แกงเขียวหวาน ต้มข่าไก่ และมัสมั่น ล้วนเป็นเมนูที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของโลกอยู่แล้ว ให้เครือข่ายร้านอาหาร ศูนย์การค้า สนามบิน และสายการบินต่าง ๆ นำไปโปรโมทแก่ลูกค้าทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงข้าวท้องถิ่น 5 พันธุ์ เพื่อดึงให้นักท่องเที่ยวไปเยือนถึงถิ่นกำเนิดของพันธุ์นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวเหนียวลืมผัว

คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานโครงการ Amazing Thai Taste ของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ D3 เริ่มต้นเล่าว่า แผนงานของโครงการฯ ในปีนี้จะรุกต่อยอดด้วยการโปรโมทเรื่อง ‘อาหารถิ่น’ ใน 5 ภาคจำนวน 25 เมนูอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำเสนอผลไม้ตามฤดูกาลตลอด 12 เดือนให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลมากขึ้นว่าแต่ละเดือนของไทยเป็นหน้าของผลไม้ชนิดไหน ไม่ใช่รู้ในวงจำกัดว่ามีแค่เฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะในช่วงหน้าฝนเท่านั้นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

Amazing Thai Taste, ร้านอาหาร, ดึงดูดนักท่องเที่ยว, ร้านอาหารท้องถิ่น, ททท., เทศกาลอาหารไทย

สำหรับโครงการย่อยภายใต้ร่ม ‘Amazing Thai Taste’ในปีนี้ มีด้วยกัน 2 โครงการหลัก ๆ

โครงการแรก คือ ‘Amazing Thai Taste Restaurant’ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการเป็นการสร้างเครือข่ายร้านอาหารแนะนำที่มีคุณภาพในทุกจังหวัดผ่านการคัดกรองของคณะทำงาน 5 ฝ่าย ประกอบด้วย หอการค้าไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมโรงแรมไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

เป้าหมาย คือ การมุ่งคัดเลือก ‘ร้านอร่อย’ ในท้องถิ่นจำนวน 1,000 ร้านกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคให้เป็น ‘แม่เหล็ก’ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดกระแสการเดินทางไปชิมอาหารถึงท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้นในปี 2561 โดยเกณฑ์ในการพิจารณามีอยู่4 เกณฑ์ด้วยกัน คือ 1. รสชาติอาหารและรูปแบบการนำเสนอ 2. คุณภาพของวัตถุดิบ 3. สะอาดถูกสุขอนามัย และ 4. การให้บริการ

ส่วนอีกโครงการ คือ ‘Amazing Thai Taste Festival 2018’ เตรียมจัดอีเวนต์ในเดือนมิถุนายนของปี ซึ่งเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยน้อยที่สุดให้เป็นเดือนแห่ง ‘เทศกาลอาหารไทย’ เพราะตรงกับช่วงที่มีผลผลิตผลไม้หลากหลายชนิดออกสู่ท้องตลาดให้เลือกสรรจำนวนมาก

Amazing Thai Taste, ร้านอาหาร, ดึงดูดนักท่องเที่ยว, ร้านอาหารท้องถิ่น, ททท., เทศกาลอาหารไทย

โดยททท.มีกำหนดจัดงานเทศกาลอาหารไทยครั้งใหญ่ในวันที่ 7- 10 มิถุนายนนี้ ที่สยามสแควร์ ซึ่งในงานจะเป็นการรวบรวมอาหารขึ้นชื่อของทั้ง 5 ภาค ตั้งแต่สตรีทฟู้ด อาหารจานเด็ดจากเชฟชื่อดัง รวมไปถึงอาหารสำรับชาววัง และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายขณะที่เหล่าพันธมิตรมีกิจกรรมจัดขึ้นทั่วประเทศคอยเสริมทัพตลอดทั้งปีนี้

คุณกลินท์ เล่าปิดท้ายด้วยว่า กิจกรรมและอีเวนต์ทั้งหมดของโครงการ Amazing Thai Taste ในปีนี้หวังว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตของรายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายด้านอาหารของนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นจาก 5.9 แสนล้านบาทในปี 2560 เป็น 7.5 แสนล้านบาทของรายได้การท่องเที่ยวทั้งหมดในปีนี้

หลังททท.วางเป้าหมายรายได้ภาพรวมไว้ที่ 3 ล้านล้านบาท จากตลาดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

 

+++++++++++++

 

Next Step of “Amazing Thai Taste”

ก้าวต่อไปของ “Amazing Thai Taste”

‘Amazing Thai Taste’ is considered one of the projects of Public-Private Collaboration Working Group (D3) in Tourism and Mice Promotion, which has the sequences of project execution plans this year.

After 2016, Public-Private Collaboration Working Group (D3) has joined hands with its alliances for over 50 organizations to drastically promote the consumption of Thai food, fruit, rice and souvenir specialized in the food industry for tourist market so that the revenue from food trading could mostly be disseminated down to the local economy across all regions starting from local agriculture to street food levels that is so well known across the globe.

The plan had begun with the introduction of 6 main menus as Padthai, Tom Yum Goong, Green Curry, Tom KhaKhai, and Massaman Curry; basically considered as the world’s top famous menus, to the network of food shops, shopping centers, airports, and airlines so that they could promote to their customers both Thai and foreign tourists. This also included 5 local rice seedlings, which was aimed to attract tourists to visit the habitat of each seedling including Red Brown Jasmine Rice, Germinated Sangyod Brown Rice, Mali Nil Surin Jasmine Rice, Riceberry Rice, and LeumPua Glutinous Rice.

Mr. Kalin Sarasin, the President of the Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand as well as holding the office of the President of Amazing Thai Taste Project of Public-Private Collaboration Working Group (D3) described that the project plan this year shall continue the extensive promotion of ‘Local Food’ in 5 regions in the total of 25 menus as well as seasonal fruits throughout 12 months to acknowledge tourists in larger numbers through various activities so that tourists shall know the kind of fruit bearing in each month of Thailand, not in the limited recognition i.e. Durian, Mangosteen and Rambutan are available during the rainy season only.

In addition to the minor project under ‘Amazing Thai Taste’, this year introduces 2 main projects.

The first one is ‘Amazing Thai Taste Restaurant’, which currently, it is in the middle of project execution to build up the quality recommended restaurant network in every province throughout the screening of 5 working groups as the Thai Chamber of Commerce, Thai Restaurant Association, Thai Hotels Association (THA), Tourism Authority of Thailand (THA), and Toyota Motor Thailand Co., Ltd.

Its goal is to meticulously select ‘Good Taste Food Shop’ in local are in the total of 1,000 food shopsacross all regions so that they shall become the ‘magnet’ to concretely attract a larger number of tourists to visit the area to taste those local foods in 2018. In addition, the screen has 4 criterions in the following 1. Food taste and Format Presentation 2.Ingredient Quality 3.Hygiene and Sanitation, and 4.Service Providing.

The other project is ‘Amazing Thai Taste Festival 2018’; held in June this year, which is considered to have the least number of foreign tourists traveling to Thailand, but this is the period that several kinds of fruits are available in the market.

TAT shall arrange this greatest Thai food festival between 7 – 10 June 2018 at Siam Square, which the event shall gather up the famous foods from 5 regions starting from street foods, signature dishes from the famous chefs as well as foods for palace people, and several interesting activities, while the alliances shall also arrange related-activities across the country throughout this year.

Mr. Kalin said that all activities and events of Amazing Thai Taste project this year shall hopefully help driving the revenue growth in tourist’s food expenditure from 5.9 hundred billion baht in 2017 to 7.5 hundred billion baht of the overall tourism revenue this year since TAT had set the overall revenue growth at 3 trillion baht from tourist market both domestically and internationally.

 

+++++++++++++

 

นิตยสาร THAI HOTELS & TRAVEL_JUNE-JULY 2018

 

Comment Box