HOBART เน้นคุณภาพสูงสุด ทุกอุปกรณ์ต้องคุ้มค่าการลงทุน เพื่อรองรับธุรกิจอาหารในยุค 4.0

HOBART เน้นคุณภาพสูงสุด ทุกอุปกรณ์ต้องคุ้มค่าการลงทุน เพื่อรองรับธุรกิจอาหารในยุค 4.0 ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการแข่งขันกันด้วยนวัตกรรม เพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้หรือผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดเพื่อชิงการเป็นผู้นำในตลาด โดย HOBART โฮบาร์ท วันนี้มีอายุครบ 120 ปี

Read more

ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จระดับโลก

อุตสาหกรรมไมซ์เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยแต่ละปีธุรกิจไมซ์มีอัตราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 5-10 โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเทศไทยให้การต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์คิดเป็นจำนวน 1,086,229 คน เติบโตจากปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Read more

เปิดใจ ‘ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ’ นายกสมาคมโรงแรมไทย กับภารกิจปะ ฉะ ดะ โรงแรมเถื่อน ฉุดรายได้เข้าประเทศ

ธุรกิจโรงแรมไทยเติบโตตามทิศทางของธุรกิจท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องยอมรับว่าไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่ เพราะยังมีอุปสรรคสำคัญอย่างเรื่องโรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เข้ามาแข่งขันผ่านกลยุทธ์การตัดราคาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวสำคัญของไทยทั้งเชียงใหม่ พัทยา หรือแม้แต่กรุงเทพฯ เองก็ตาม ทั้งที่ตามหลักธุรกิจจะสามารถปรับราคาห้องพักได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 8-10% ต่อปี แต่ยังถูกธุรกิจนอกระบบแตะถ่วง ซึ่งคุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ ที่ได้ก้าวขึ้นเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) คนใหม่ ต่อจากคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร ที่หมดวาระไป

Read more

กางแผนภารกิจหิน ‘ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ’ นายกสมาคมโรงแรมไทย

จากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทย ที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น มีจำนวนของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลดีต่อธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจภาคโรงแรมที่มีความสอดรับกับสถานการณ์การท่องเที่ยว ทางสมาคมโรงแรมไทย นำโดยนายกสมาคมฯ คนใหม่ คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ จากโรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์

Read more

“สุรพงษ์” นายกฯ THA คนใหม่กับภาระกิจหนักๆ

ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจโรงแรม  ซึ่งมาพร้อมกับปัจจัยหลายๆ ด้านที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรมไทย ไม่คล่องตัวนัก ลองมาฟังนโยบายของคุณสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร  นายกสมาคมโรงแรมไทยคนใหม่ จะเรียกความมั่นใจให้แก่คนวงการโรงแรมได้มากน้อยเพียงใด

Read more

บทสัมภาษณ์พิเศษ ผู้บริหาร “The Talent”

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการให้ลูกค้ามีความสุข และได้รับประสบการณ์ดี ๆ จากการเดินทาง โดยไม่ยึดติดกับโปรแกรมทัวร์แบบเดิม ๆ  คุณกมลรัตน์ สัจจาเฟื่องกิจการ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท The Talent Co., Ltd.จึงสร้างสรรค์บริษัททัวร์ที่มีรูปแบบเฉพาะของตัวเองขึ้นมา ด้วยคอนเซ็ปต์ Your Travel Your Design 

Read more